ROAD HR Training & Coaching

Čime se bavimo

i šta najbolje radimo
Go to HR konsalting

HR konsalting

ROAD HR pruža usluge outsourcinga i konsaltinga u oblasti ljudskih resursa prilagođene i skrojene u skladu sa potrebama vašeg preduzeća

Go to Trening

Trening

Posebno prilagođeni nivou znanja vaših zaposlenih, rešavamo specifične situacije sa kojima se vaši zaposleni susreću tokom rada…

Go to Wingwave

Wingwave

je najefikasniji način brzog otklanjanja stresa, strahova, mentalnih i emocionalnih blokada i sigurnog postizanja uspeha.

Go to Coaching

Coaching

Poštujemo poverljivost svih informacija koje nam klijent iznosi, potpuno poštujemo sve zaključene ugovore u kontekstu profesionalnih coaching odnosa

O nama

ROAD | HR Traininhg & Coaching
HR Consulting, Trening, Wingwave, Coaching

ROAD HR je počeo sa radom 2011. godine kao agencija koja je fokusirana na rezultate i promene koje klijenti ostvaruju dugoročno, vodeći računa o korporativnom i individualnom razvoju. Naš cilj je da kroz treninge, edukacije, coaching i savetovanje stvorimo podsticajno organizaciono okruženje u kojem se svaki pojedinac razvija i ostvaruje puni potencijal. Posebnu pažnju u našem radu posvećujemo saradnji sa malim i srednjim preduzećima, koje rade na razvoju funkcije ljudskih resursa.

Naš tim čine

Uglješa Atanacković

HR Consultant, Trainer & Coach
Višegodišnje trenersko i radno iskustvo u civilnom sektoru za domaće organizacije i internacionalne agencije. Korporativno iskustvo u sektoru ljudskih resursa i sektoru istraživanja tržišta i javnog mnjenja. Dobitnik PRiznanja 2011. “dr Dragutin Vračar” za najbolji akademski rad Društva Srbije za odnose s javnošću.

Maja Stančetić

Trainer & HR Consultant
Raznovrsno radno iskustvo i brojna stručna usavršavanja uz kombinaciju adekvatnog formalnog i neformalnog obrazovanja u oblasti HR-a. Trenutno fokusirana na treninge i razvoj ljudi u IT industriji. Iskreno veruje u celoživotno učenje i napredak.

Bojana Vatić

HR Assistant
Profesionalno iskustvo sticala u oblasti prodaje i administracije uz usavršavanje u oblasti ljudskih resursa. Trenutno usmerena na proces regrutacije i selekcije, organizacioni razvoj i konsultantske projekte.

Utisci naših klijenata

šta kažu o nama

Novosti

Kontakt

budite slobodni da nas kontaktirate