Članovi European Coaching Association

European Coaching Association (ECA) je evropska asocijacija profesionalnih koučeva u Evropi koja je osnovana 1994. godine. Članovi ECA ispunjavaju visoke profesionalne i etičke standarde koučinga kao profesije a najčešće rade u kompanijama sa direktorima, menadžerima i vođama timova.

ECA licenca garantuje da je član završio profesionalnu i međunarodno priznatu koučing edukaciju i da poseduje profesionalno iskustvo kouča koje je sticao tokom edukacije.

ROAD HR je tokom novembra postao punopravni član ECA i pruža usluge poslovnog i životnog koučinga prema standardima ove evropske asocijacije sa tradicijom dugom preko 20 godina.