Dodeljeni sertifikati polaznicima kursa “Uspešna prodaja”

Posle jednomesečnog mentorskog rada, u petak, 28. juna 2013. godine, polaznicima interaktivnog trening seminara „Veštine uspešne prodaje“ dodeljeni su sertifikati o uspešno završenom programu edukacije.

Polaznike interaktivnog trening seminara su u ime RPK Novi Sad, pozdravile Jelena Stojanović i Jelena Stankov. Prisutnima je tom prilikom trener i mentor, Uglješa Atanacković, predstavio koncept celoživotnog učenja i važnost kontinuirane edukacije i usavršavanja kako u prodaji, tako i u ostalim oblastima poslovanja.

Svi polaznici su uspešno završili mentoring program i pozitivno su ocenjeni od strane mentora i trenera koji vodio program. Ovakav pristup radu, gde se trening posmatra kao proces, je za sada jedinstven na području Regionalne privredne komore Novi Sad i biće praktikovan i prilikom sledećih treninga prodajnih veština u cilju što boljeg ovladavanja veštinama u praksi, koji se ponovo organizuje u  septembru mesecu.