July 3, 2015

HR Konsalting

ROAD HR pruža usluge outsourcinga i konsaltinga u oblasti ljudskih resursa prilagođene i skrojene u skladu sa potrebama vašeg preduzeća kao što su:

  • Dijagnoza stanja ljudskih resursa u preduzeću
  • Strateško planiranje (kreiranje misije i vizije, strateških ciljeva preduzeća)
  • Definisanje HR politika, procesa i procedura
  • Planiranje ljudskih resursa u preduzeću
  • Izrada sistematizacije poslova (opisa radnih mesta) u preduzeću
  • Regrutacija i selekcija kandidata
  • Izrada planova edukacije i usavršavanja zaposlenih
  • Razvoj i implementacija standarda poslovnog ponašanja zaposlenih u preduzeću
  • Evaluacija rezultata rada menadžmenta i zaposlenih
  • Istraživanja zadovoljstva i motivacije zaposlenih