EFEKTIVNA KOMUNIKACIJA

EFEKTIVNA KOMUNIKACIJA

Unapredite svoje komunikacione veštine i prilagodite svoj komunikacioni stil potrebama sagovornika, neka vaša komunikacija bude efektivna i uticajna.

Osnovne informacije

Vaša komunikacija može biti uticajna i sa lakoćom možete postići rezultate koji mogu biti od velike pomoći vama i saradnicima u kolektivu u kojem radite ili vodite. Dozvolite sebi da unapredite veštine svoje komunikacije i postanete uticajni sagovornik primenjujući komunikacione obrasce u skladu sa komunikacionim potrebama različitih karaktera vaših sagovornika prepoznajući njihove stilove komunikacije i komunicirajući na njima prihvatljiv način.

Sadržaj treninga:

 • Osnovne komunikacijske potrebe
 • Činjenice vs. interpretacija
 • Elementi komunikacione matrice
 • Matrica komunikacionih stilova
 • Osnovne karakteristike svakog komunikacionog stila
 • Kako gradimo poverenje tokom komunikacije
 • Karakteristična ponašanja svakog komunikacionog stila
 • Na koji način komuniciramo sa svakim komunikacionim stilom
 • Kako gradimo fleksibilnost u komunikaciji

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Izgradite uticaj u komunikaciji
 • Prepoznati različite stilove komunikacije i tipove sagovornika
 • Prilagoditi svoju komunikaciju različitim tipovima sagovornika
 • Izgraditi fleksibilnost u komunikaciji

Bonus:

Svaki učesnik treninga na osnovu popunjenog testa pre samog treninga dobija lični izveštaj o svom komunikacionom stilu na preko 20 stranica sa preporukama kako isti unaprediti i razvijati. 

 

 

Informacije o treningu

 • 1

  Broj dana

 • 4

  Broj časova

 • 90

  Trajanje časa u minutama

logo
X

NEWSLETTER

Već ste prijavljeni na listu.

Od početka rada do danas iza nas je više od 450 održanih treninga i preko 2700 zadovoljnih pojedinaca koji su prošli kroz naše treninge i coaching sesije. Svi treninzi su posebno skrojeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika.

It seems that you have already subscribed to this list. Click here to update your profile.