KONFLIKTI U TIMU

KONFLIKTI U TIMU

Konflikti u timu ne predstavlajju indikator "problematičnosti" pojedinca ili lošeg kvaliteta već mogu doprineti većem kvalitetu rada tima.

Osnovne informacije

Konflikti su sastavni deo timskog rada i svih međuljudskih odnosa uopšte. Ne predstavljaju indikator “problematičnosti” pojedinca niti lošeg kvaliteta grupe. Ipak pošto mogu imati negativno dejstvo na grupnu koheziju i efikasnost treba ih znati prepoznati i suočiti se sa njima kroz neki od produktivnih načina prevazilaženja.

Sadržaj treninga

 • Konflikti u fazi reformisanja tima
 • Nivoi i izvori konflikta u organizacijama
 • Vrste konflikta u timu
 • Načini prevazilaženja konflikta
 • Pregovaranje i medijacija u svakodnevnom radu tima

Koristi za Vas i Vašu organizaciju 

 • Upoznatost sa izvorom konflikta
 • Prepoznavanje vrsta konflikta
 • Stečene veštine prevazilaženja konflikta
 • Razvijena veština svakodnevne medijacije u timu

Informacije o treningu

 • 1

  Broj dana

 • 2

  Broj časova

 • 90

  Trajanje časa u minutama

logo
X

NEWSLETTER

Već ste prijavljeni na listu.

Od početka rada do danas iza nas je više od 450 održanih treninga i preko 2700 zadovoljnih pojedinaca koji su prošli kroz naše treninge i coaching sesije. Svi treninzi su posebno skrojeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika.

It seems that you have already subscribed to this list. Click here to update your profile.