ULOGE U TIMU

ULOGE U TIMU

Prepoznati koja timska uloga je dominantna nekome od saradnika u timu je od velike važnosti za efikasnost u postizanju timskog zadatka.

Osnovne informacije

Svaki član tima je različit, ima svoje karakteristike i drugačiji odnos prema radu. Neki vole prikupljati informacije, neki organizovati druge dok neki sve pomno prate ili drugima planiraju aktivnosti. Znati prepoznati dominantnu ulogu svakog člana tima i pružiti adekvatne izazove u vidu radnih zadataka dovodi do minimiziranja grešaka i nezadovoljsta a povećavamo efikasnost i motivaciju svih članova tima, jer svi rade ono što najbolje znaju.

Sadržaj treninga

 • Podela timskih uloga
 • Timske uloge
 • Karakteristike timskih uloga
 • Kako najbolje iskoristiti jake i slabe strane svake timske uloge
 • Koje radne zadatke dodeliti koji članovima tima

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Upoznavanje sa konceptom timskih uloga
 • Upoznatost sa upitnikom za procenu timskih uloga
 • Ovladavanje veštinom prepoznavanja timskih uloga
 • Prepoznavanje neophodnosti prilagođavanja uloga u timu u odnosu na fazu tima i osobine ličnosti

 

 

Informacije o treningu

 • 1

  Broj dana

 • 2

  Broj časova

 • 90

  Trajanje časa u minutama

logo
X

NEWSLETTER

Već ste prijavljeni na listu.

Od početka rada do danas iza nas je više od 450 održanih treninga i preko 2700 zadovoljnih pojedinaca koji su prošli kroz naše treninge i coaching sesije. Svi treninzi su posebno skrojeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika.

It seems that you have already subscribed to this list. Click here to update your profile.