VEŠTINE FASILITIACIJE

VEŠTINE FASILITIACIJE

Facilitaciju kao tehniku koristimo za vođenje uspešnih sastanaka ili diskusija.

Osnovne informacije

Fasilitacija  je  aktivnost  vođenja  grupe  kroz  proces  koji  maksimalno povećava  doprinos grupe da se izvuče najbolje od svih i omogući postizanje željenog rezultata. Facilitaciju kao tehniku koristimo za vođenje uspešnih sastanaka ili diskusija. Facilitator je osoba koja je zadužena da tokom procesa facilitacije izvuče najbolje od svih učesnika (zaposlenih).

Sadržaj treninga

 • Specifičnosti facilitacijskog procesa
 • 8P uspešne facilitacije
 • Metode facilitacije
 • Osnovni alati u facilitaciji
 • Donošenje odluka u toku procesa facilitacije
 • Kako rešiti konflikte koji nastanu u toku proces
 • Prikupljanje i sintetizovanje ideja
 • Važnost i značaj vizualnog u facilitaciji

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Uspešno vođenje sastanak, radionica i procesa
 • Rešavanje grupnih konflikta
 • Alati i tehnike za prikupljanje i obradu ideja
 • Ovladano nepristrasnošću tokom procesa

Informacije o treningu

 • 4

  Broj časova

 • 90

  Trajanje časa u minutama

logo
X

NEWSLETTER

Već ste prijavljeni na listu.

Od početka rada do danas iza nas je više od 450 održanih treninga i preko 2700 zadovoljnih pojedinaca koji su prošli kroz naše treninge i coaching sesije. Svi treninzi su posebno skrojeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika.

It seems that you have already subscribed to this list. Click here to update your profile.