July 2, 2015

Kalendar treninga

Oct
18
Wed
Coaching veštine za menadžere @ Villa Akacija
Oct 18 @ 9:00 am – 4:30 pm

Koučing kultura donosi veliki broj prednosti kao što su novi pogled na profesionalne izazove, poboljšanje sposobnosti odlučivanja, veću interpresonalnu učinkovitost i poverenje. Menadžeri upotrebom koučing tehnika mogu očekivati veći nivo produktivnosti, zadovoljstvo životom i radom, kao i postizanje ciljeva od svojih zaposlenih. Rezultati godišnjeg istraživanja klijenata ukazuju sledeće:

 • 77% poboljšanje odnosa u kompaniji,
 • 67% poboljšanje timskog rada,
 • 61% poboljšanje zadovoljstvom na poslu i
 • 48% poboljšanja u kvalitetu.

Kome je trening namenjen:

 • Menadžerima i rukovodiocima
 • Direktorima i vlasnicima biznisa
 • Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
 • Svima koji žele graditi coaching kulturu

 

Sadržaj treninga:

 • Kvaliteti efikasnog koučinga
 • Osnovni principi i pretpostavke koučinga usmerenog ka rešenju
 • Kako izgleda coaching sesija
 • Kako izgleda coaching razgovor
 • Mozak i um – kako funkcioniše mozak
 • Temelji koučing razgovora
 • Postavljanje otvorenih pitanja
 • Četiri pitanja za planiranje
 • Korišćenje “kao da” pitanja u koučingu
 • Definisanje ishoda/ cilja – ključ efektivnog koučinga
 • Efikasno korišćenje glasa u koučingu
 • Tehnika tri stolice za razmišljanje

 

Koristi za Vas i organizaciju:

 • Izgradnja koučing organizacione kulture
 • Savladane veštine postavljanja otvorenih pitanja
 • Upotreba koučing tehnika za razvoj motivacije, pronalazak najboljeg rešenja i postizanje cilja
 • Efikasna upotreba glasa u koučingu u cilju maksimiziranja sesije
 • Ovladano tehnikama i alatima koji se mogu koristiti u svakodnevnim poslovnim razgovorima i tokom sastanaka

Metode rada:

Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trajanje treninga:

Trening traje osam sati, uključujući sve pauze za ručak, kafu i osveženje.

Trener:

Uglješa Atanacković, sertifikovani poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije. Poseduje višegodišnje trenersko i konsultantsko radno iskustvo u korporativnom i civilnom sektoru, od 2011. osnivač i konsultant u agenciji ROAD HR sa preko 350 realizovanih treninga i radionica. Sertifikovani Wingwave i MagicWords Coach Beser-Siegmund Instituta iz Hamburga. Sertifikovani Business Coach European Coaching Association. Sertifikovani hipnoterapeut International Hypnosis Association. U svom radu koristi pored velikog broj trenerskih tehnika koristi i preko 45 koučing tehnika koje podstiču lični razvoj i korporativne promene a proistekle su iz NLP-a, transakcione analize, geštalt psihoterapije, kognitivno bihevijoralne terapije i drugih pravaca.

 

Dodatne informacije o treningu možete dobiti putem našeg telefona i e-mail adrese.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.

Za dvoje i više prijavljenih odobravamo popust kao i za rane prijave 14 dana do početka treninga.

Nov
2
Thu
Trening za trenere – BEOGRAD @ Villa Akacija
Nov 2 @ 9:00 am – Nov 24 @ 4:30 pm

Istraživanja kažu da 70% uspešnih kompaniji kroz trening ima definisan detaljan prodajni proces i strukturu; 54% uspešnih kompanija ima sistematičan put učenja koji moraju da prođu svi zaposleni. Verovatno ste već otkrili koliko su zaposleni motivisaniji i inovativniji u svom radu posle treninga. Dajte sebi šansu da kompletno znanje i procese poslovanja prenesete svojim zaposlenima kako bi zajedno uživali u ostvarenim uspesima.

Trening zaposlenih pruža mogućnost oslobađanja potencijala treniranih kako bi maksimizirali učinkovitost; trening pre svega pomaže zaposlenima da uče i snađu se u nepredviđenim situacijama. Trening se od klasičnih seminara i edukacija razlikuje po metodologiji izvođenja i rezultatima koje postižu zaposleni. Istraživanja su pokazala da posle 3 meseca zaposleni koji su pohađali klasična predavanja se sećaju svega 10% materije, dok se kontrolna grupa koja je polazila trening seća i primenjuje 65% materije. Trening je pre svega zanat koji se svakodnevno uči i usavršava.

Kome je trening namenjen:

 • Specijalisti za obuku, trening i razvoj
 • Interni treneri u kompanijama
 • Nezavisni konsultanti i treneri
 • Zaposleni u sektoru ljudskih resursa

Sadržaj treninga:

 • Razlika između kursa, treninga, seminara, obuke, radionice i predavanja
 • Karakteristike uspešnog trenera
 • Trenerska etika
 • Istraživanje potreba za treningom
 • Definisanje ciljeva treninga i učenja
 • Metode i metodologija treninga
 • Logistika treninga
 • Svrha treninga
 • Definisanje sadržaja treninga
 • Faze trening procesa
 • Tehnike vođenja sesija treninga
 • Kako zadržati pažnju učesnika
 • Kreiranje materijala za trening
 • Priprema prezentacije
 • Veštine prezentacije i izlaganja
 • Veštine moderiranja diskusije
 • Evaluacija treninga
 • Izveštavanje o realizovanom treningu
 • Faze u razvoju grupe na treningu
 • Konflikti u toku treninga i kako ih rešiti
 • Grupne uloge i tipovi učesnika na treningu

Koristi za Vas i organizaciju:

 • Stečene veštine samostalnog planiranja i pripreme treninga
 • Usvojena osnovna znanja o realizaciji trening programa i upravljanja grupnom dinamikom
 • Mogućnost kreiranja i realizacije procene uspešnosti realizovanog treninga

Metode rada:

Trening je kombinacija predavanja, diskusije, praktičnih – interaktivnih vežbi i primene svih trening metoda koje su uče tokom treninga.  Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trajanje treninga:

Trening četiri radna dana u trajanju od osam sati sa pauzama za kafu i ručak. Trening je podeljen u dva bloka po dva dana; 02. i 03.11. prvi blok, a drugi blok 23. i 24.11.

Trener:

Uglješa Atanacković, sertifikovani poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije. Poseduje višegodišnje trenersko i konsultantsko radno iskustvo u korporativnom i civilnom sektoru, od 2011. osnivač i konsultant u agenciji ROAD HR sa preko 350 realizovanih treninga i radionica. Sertifikovani Wingwave i MagicWords Coach Beser-Siegmund Instituta iz Hamburga. Sertifikovani Business Coach European Coaching Association. Sertifikovani hipnoterapeut International Hypnosis Association. U svom radu koristi pored velikog broj trenerskih tehnika koristi i preko 45 koučing tehnika koje podstiču lični razvoj i korporativne promene a proistekle su iz NLP-a, transakcione analize, geštalt psihoterapije, kognitivno bihevijoralne terapije i drugih pravaca.

Dodatne informacije o treningu možete dobiti putem našeg telefona i e-mail adrese.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs

Za dvoje i više prijavljenih odobravamo popust kao i za rane prijave 10 dana do početka treninga.