Karijerno osnaživanje žena u Somboru

Projektom „ONAsnaživanje“ pilotira se novi servis za ekonomsko osnaživanje žena u Sigurnoj kući Sombor. Nova usluga uključuje treninge/kurseve za trenutne i nekadašnje štićenice somborske sigurne kuće, ali i žene koje nisu u sistemu zaštite a identifikovane su kao potencijalne pripadnice ove ciljne grupe. Korisnice programa su  i ekonomski ugrožene žene iz Zapadne Bačke, kojima se ovim programom kroz sveobuhvatan sistem edukacije daje prilka i pruža podrška u ostvarivanju ekonomske nezavisnosti.
ROAD HR u saradnji sa Fondom B92, Smart kolektivom i Centrom za socijalni rad u Somboru je tokom proteklog vikenda realizovao dvodnevni trening tokom kojeg su učesnice imale priliku da sa treninga ponesu napisanu radnu biografiju, propratno i motivaciono pismo. Trening je za cilj imao podizanje nivoa samopouzdanja i motivisanje korisnica za aktivno traženje posla. Učesnice su na kraju trening ocenile najvišim ocenama ističući kako je važno što je znanje stečeno na treningu odmah i prikatično primenjeno.