Procena ličnosti i kompetencija zaposlenih

Ako razmišljate o razvoju zaposlenih kroz trening i coaching, izgradnji uspešnog i visoko produktivnog tima, želite otkriti ko su talenti i zaposleni sa najviše skrivenog potencijala, ulazite u proces organizacionih promena ili zapošljavate nove članove u svoj kolektiv onda bi trebali uraditi sa članovima svog tima procenu ličnosti i nivoa kompetencija.

PDA (Personal Development Assessment) je jedan od svetskih lidera u proceni ličnosti i kompetencija koji je dostupan u preko 45 zemalja sveta sa preko 5 milina popunjenih testova na godišnjem nivou koji koriste sve najveće svetske kompanije. Pouzdanost interne doslednosti je potvrđena sa prosekom od 88%, a rasponu od 84% do 92%. Ove procene daleko prevazilaze donju granicu prihvatljivosti što je 70% i svrstavaju alat u jedan od najpouzdanijih za procenu ličnosti i kompetencija.

Koje informacije vam može pružiti izveštaj:

 • Profil ponašanja (Behavior profile)
 • Stil rukovođenja - kako osoba funkcioniše kao lider (Leadership style)
 • Veštine prodaje - kako zaposleni otvara prodajni proces, zaključuje prodaju i održava kontakt sa kupcima (Sales skills)
 • Kako rukovoditi ovu osobu - saveti za lidere (How to lead this person to success)
 • Nivo motivacije i kako motivisati osobu (Motivation level)
 • Stil donošenja odluka (Decision-making style)
 • Jake strane ličnosti i oblasti za razvoj (Strengths and developmental areas)
 • Kompetencije (Competencies)
 • Individualna i/ili grupna kompatibilnost za određenu poziciju (Individual and/ or group compatibility between one or more individuals and a job)
 • Individualna i/ili grupna kompatibilnosti u poređenju sa kompetencijama postavljenim od strane vaše kompanije (Individual and or group compatibility between one or more individuals and your company’s competencies).

Fenomenalna stvar kod ovog alata što popunjavanje upitnika traje najviše 10 minuta a iz jednog upitnika koji se popunjava možemo dobiti čak do 7 različitih izveštaja koje možemo koristiti za:

 • Selekciju zaposlenih;
 • Razvoj timova (team buliding);
 • Razvoj zaposlenih i trening;
 • Coaching;
 • Identifikovanje i razvoj lidera;
 • Identifikovanje i razvoj zaposlenih u prodaji;
 • Prepoznavanje talenata;
 • Jačanje komunikacionih veština i veština uticaja;
 • Identifikovanje ponašanja zaposlenih;

kao i mnoge druge aktivnosti ukoliko želite da imate visoko produktivan i efikasan tim koji u potpunosti koristi svoje resurse i redovno ih razvija i unapređuje u skladu sa potrebama organizacije i poverenih radnih zadataka.

Prednosti PDA testa u odnosu na ostale testove:

 • Zaposleni popunjava samo jedan upitnik;
 • popunjavanje upitnika traje 10 minuta;
 • Upitnik se popunjava online a link dostavljamo zaposlenima na e-mail;
 • Na osnovu popunjenog upitnika moguće je generisati 7 različitih izveštaja;
 • Upitnikom jednako procenjujemo zaposlene i tim (kolektiv);
 • Kolektivni izveštaj pruža uvid u jake i slabe strane kolektiva i kompanije.

Izveštaji koji se generišu na osnovu popunjenog upitnika:

 • Osnovni izveštaj za svakog zaposlenog;
 • Izveštaj kompatibilnosti za radnu poziciju;
 • Izveštaj grupne kompatibilnosti za radnu poziciju;
 • Individualni izveštaj stepena razvoja kompetencija;
 • Grupni izveštaj razvoja kompetencija;
 • Izveštaj grupnog trenda;
 • Izveštaj podudarnosti lidera i podređenog.

 

logo
X

NEWSLETTER

Već ste prijavljeni na listu.

Od početka rada do danas iza nas je više od 450 održanih treninga i preko 2700 zadovoljnih pojedinaca koji su prošli kroz naše treninge i coaching sesije. Svi treninzi su posebno skrojeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika.

It seems that you have already subscribed to this list. Click here to update your profile.