March 6, 2013

O nama

ROAD Human Resources & Communications je počeo sa radom 2011. godine kao agencija koja je fokusirana na rezultate i promene koje klijenti ostvaruju dugoročno, vodeći računa o korporativnom i individualnom razvoju.

Naš cilj je da kroz treninge, edukacije, coaching i savetovanje stvorimo podsticajno organizaciono okruženje u kojem se svaki pojedinac razvija i ostvaruje puni potencijal.

Posebnu pažnju u našem radu posvećujemo saradnji sa malim i srednjim kompanijama, koje rade na razvoju funkcije ljudskih resursa.