ONAsnaživanje žena za samozapošljavanje

Projektom „ONAsnaživanje“ pilotira se novi servis za ekonomsko osnaživanje žena u Sigurnoj kući Sombor. Nova usluga uključuje treninge/kurseve za trenutne i nekadašnje štićenice somborske sigurne kuće, ali i žene koje nisu u sistemu zaštite a identifikovane su kao potencijalne pripadnice ove ciljne grupe. Korisnice programa su i ekonomski ugrožene žene iz Zapadne Bačke, kojima se ovim programom kroz sveobuhvatan sistem edukacije daje prilka i pruža podrška u ostvarivanju ekonomske nezavisnosti.

ROAD HR u saradnji sa Fondom B92, Smart kolektivom i Centrom za socijalni rad u Somboru je tokom proteklog vikenda realizovao dvodnevni trening tokom kojeg su učesnice imale priliku da nauče kako svoje ideje, proizvode i usluge koje su kreirale kroz seriju treninga “Od ideje do posla” kao svoju ponudu tržištu iste prezentuju i prodaju različitim prodajnim kanalima. Tokom treninga učesnice su naučile kako pronaći kontakte svoje ciljne grupe, ostvariti kontakt sa svojom ciljnom grupom, prezentovati svoj proizvod i usluge te uspešno zaključiti prodajni ugovor.