[PREDAVANJE] Ljudski resursi u ulozi povećanja profita

LJUDSKI  RESURSKI  U  ULOZI  POVEĆANJA  PROFITA

 

Besplatno predavanje održava se 20. septembra 2013. godine sa početkom u 12,00 časova u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10 

 

          Izazov ulaska i takmičenja na međunarodnom tržištu, zahteva permanentno praćenje brzine naučno-tehnoloških dostignuća i stvaranje kulture neprekidnog učenja i sticanja znanja i veština, kao ključnih faktora konkurentske prednosti. Najnoviji koncept u oblasti edukacije ljudskih resursa zahteva od uspešnog privrednika da ume da proda ideju, uslugu ili proizvod, da radi pod pritiskom, da bude vešt komunikator i pregovarač, da brzo i efikasno reaguje u konfliktnim, kriznim i stresnim situacijama, da poseduje liderske veštine i fleksibilnost za rad u timu, da je prilagodljiv na česte promene, da je autentičan i originalan.

          Na koji način intelektualni kapital i ulaganja u edukaciju ljudskih resursa unapređuju poslovanje, donose veću korist i profit i povećanje tržišne vrednosti učeće kompanije, govoriće naši predavači:

 1. UGLJEŠA ATANACKOVIĆ, direktor agencije ROAD Human Resources & Communications, sertifikovani poslovni konsultant za oblasti menadžmenta ljudskih resursa i odnosa s javnošću u malim i srednjim preduzećima od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja na temu:
VAŽNOST ULAGANJA U LJUDSKE RESURSE:
 • Šta obuhvata koncepta upravljanja ljudskim resursima?
 • Zašto je važan koncept celoživotnog učenja?
 • Koncept korporativnog učenja i treninga
 • Koji su efekti i koristi za kompaniju od ulaganja u trening i ljudske resurse
 1. VERA DUNJIĆ diplomirani psiholog, sertifikovani trener-menadžer za poslovnukomunikaciju (Društvo psihologa Srbije, 1997.godine), specijalista političke psihologije ( S.A.S., 1999.godine) na temu:

PSIHOLOŠKI PROFIL USPEŠNOG POSLOVNOG ČOVEKA:

 • Kako primenjena znanja iz psihologije mogu doprineti uspešnom poslovanju?
 • Koje osobine ličnosti razlikuju uspešnu od neuspešne osobe?
 • Zašto isključivo od nas samih zavisi da li ćemo biti uspešni?
 • Zašto smo sami sebi najveća prepreka na putu do uspeha i
 • Koji su putevi za otklanjanje ličnih blokada na putu do ostvarenja ciljeva?

INFORMACIJE I PRIJAVE: Jelena S. Stankov:  021/ 48 020 85  i  065 8 560 382, jstankov@rpkns.com  ili Jelena Stojanović:     021/ 48 020 64 i   064 8 418 551, jstojanovic@rpkns.com

 

Predavanje je besplatno, a zbog velikog interesovanja i ograničenog mesta,  obavezna je potvrda prisustva elektronskom poštom, samo jednog predstavnika, najkasnije do 19. septembra 2013. godine.