Sertifikat NARR za obavljanje konsultantske delatnosti

Agencija ROAD i konsultant Uglješa Atanacković  su uključeni od samog početka u proces standardizacije konsultantskih usluga koji realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj.  17.04.2014. na osnovu rezultata dosadašnjeg rada i preporuka klijenata sertifikat za obavljanje konsultantskih aktivnosti je obnovljen i produžen na rok od dve godine.

Sertifikacija je zasnovana na ispunjavanju ključnih kriterijuma za efikasan rad sa malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.
Sertifikacija pružalaca poslovnih usluga u Republici Srbiji je uspostavljena kroz Projekat „Unapređenje inovativnosti i konkurentnosti MSPP (ICIP)“, koji se finansira iz fondova EU, a realizovale su ga Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.