March 6, 2013

Trening

Naši treninzi su:

. Posebno kreirani u skladu sa potrebama i nivoom znanja Vaših zaposlenih
. Usklađeni sa Vašom oblasti poslovanja i njenim specifičnostima. Ovo postižemo profesionalnošću i posvećenošću svakom klijentu. Treningu prethodi: analiza potreba, upoznavanje sa kompanijom i učesnicima i nalaženje najboljeg rešenja kroz razgovore i upitnike
. Rešavaju na najefikasniji način specifične situacije sa kojima se Vaši zaposleni susreću tokom rada
. Inovativni i u skladu sa svetskim trendovima iz ove oblasti sa ciljem da podstaknu korporativne i lične promene kod učesnika, koje će dovesti do veće efikasnosti i boljih rezultata
. Fokusirani na rad u manjim grupama koje omogućavaju posvećenost svakom učesniku, maksimalnu motivaciju, efikasnost i uspešnost
. Bazirani na korišćenju najsavremenijih metoda učenja koje stalno usavršavamo (NLP, Coaching alati, terapijske tehnike, i mnoge druge…)
. Naši treninzi su iskustveno provereni uz visok stepen angažovanja učesnika

Dosadašnji realizovani trenizi:


 • K

  NLP KOMUNIKACIJA

  NLP kao komunikacioni model pruža mogućnost da sa lakoćom i velikom preciznošću vodite poslovne razgovore, pregovore, motivišete svoje kolege i članove tima sa kojima radite kao i ukažete na drugačiji pogled neke situacije.

  Sadržaj treninga:

  • Pojam i principi NLP
  • Upotreba naših čula
  • Razlika između čulnog opisa i interpretacije
  • Uspostavljanje usaglašenosti
  • Govor tela
  • NLP modeli
  • Promena nivoa apstrakcije
  • Miltonov model komunikacije
  • Miltonovi jezički obrazci komunikacije
  • Kako obrađujemo informacije koje primamo
  • Promena tačke gledišta sagovornika
  • Promena značenja govora

  Trajanje: 3 radna dana (24 školska časa)

   


 • C

  Coaching veštine za menadžere

  Želite visoko motivisane, odgovorne i posvećene zaposlene?! U današnjem sistemu poslovanja menadžer je neophodno da bude mentor i coach svojim zaposlenima, zna kako postići ciljeve i snažno delovati na svoje zaposlene. Uloga menadžera kao coacha i mentora je pre¬sudna za kontinuirano ostvarivanje uspeha, postizanje ciljeva i razvoj kako zaposlenog, tako i same kompanije. Trening pruža osnovne coaching alate za rad sa zaposlenima.

  Sadržaj treninga:

  • Šta je coaching
  • Razvoj zaposlenih kao ključna odgovornost menadžera
  • Uloga coachinga u savremenom poslovanju
  • Ciklus učenja
  • Principi učenja odraslih
  • Preduslovi za uspešan coaching
  • Osnovni koraci u procesu coaching
  • Kako voditi coaching sesiju
  • Model perceptualnih pozicija
  • Model promene nivoa apstrakcije
  • Model GROW za postavljanje ciljeva
  • Davanje povratne informacije

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • M

  Storytelling – Pričanje poslovnih priča

  Zamislite da imate instant sposobnost da privučete pažnju grupe ljudi, usmerite ih ka ostvarenju poslovnih ciljeva i pokrenete promenu kod njih. Vešti pripovedači kao menadžeri i rukovodioci timova koriste svoje reči i glas da prenesu poruku svojim zaposlenima i pri tome izbegnu da budu blagi, monotoni i sa ponavljanjem uvek istih informacija. Prenesite vašu poruku na drugi način, prenesite životne situacije u poslovni kontekst i motivišite vaše zaposlene na neuobičajnei način.

  Sadržaj treninga:

  • Šta čini dobru priču?
  • Koristi od pričanja priča
  • Kako primetiti “priču” u svakodnevnim aktivnostima
  • Kada pričamo priče
  • Koje teme koristimo za pričanje priča
  • Kreiranje strukture priča
  • Upotreba različitih tonaliteta glasa kod pričanja priča
  • Izbegavanje pripovedačkih zamki

  Trajanje: 1 radni dan (4 školska časa)

   


 • F

  VEŠTINE PRODAJE U MALOPRODAJI

  Način na koji se vaši zaposleni ophode prema klijentima i kupcima vaše robe i usluga gradi brend i lojalnost, kao i na duge staze zadovoljne, srećne i lojalne klijente koji se uvek vraćaju u vaš prodajni objekat. 70% uspešnih kompanija kroz trening ima definisan detaljan prodajni proces i strukturu; 54% uspešnih kompanija ima sistematičan put učenja koji moraju da prođu svi zaposleni.

  Sadržaj treninga:

  • Šta je prodaja?
  • Uloga i zadaci prodavca
  • Ko su kupci?
  • Koji su motivi kupovine?
  • Kreiranje želje za kupovinom kod kupca
  • Kreiranje strukture prodajnog razgovora
  • Faze prodajnog razgovora
  • Kako efikasno prezentovati proizvod
  • Prigovori i kako se sa njima nositi
  • Zlatna pravila prodaje

  Trajanje: 2 radna dana (16 školskih časova)

   


 • C

  VEŠTINE B2B PRODAJE

  Verovatno ste već sa manjim ili većim uspehom učestovali u prodajnim pregovorima vašeg preduzeća sa drugim preduzećem u cilju prodaje i dalje distribucije proizvoda i usluga. Dajte sebi šansu da unapredite svoje veštine uveravanja, pregovaranja i prezentacije proizvoda što će vam pružiti priliku da sa lakoćom i zabavom pregovarate i zaključujete ugovore.

  Sadržaj treninga:

  • Šest motiva kupovine
  • Proces kupovine
  • Koraci prodajne posete
  • Format prodaje u 5 faza
  • Veštine prezentacije proizvoda
  • Kako uveriti klijente u ispravnost njihove odluke
  • Signali prihvatanja, neslaganja i opreza prilikom prodaje
  • Rešavanje prigovora i žalbi
  • Veštine zatvaranja prodaje

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • U

  PROFILISANJE KUPACA

  Prodajni razgovor i pregovaranje okrenutno je očekivanjima, potrebama i željama kupaca. Presudnu ulogu za uspešnost jednog prodavca igra njegova sposobnost identifikovanja potreba i želja klijenta kako bi, među ostalim, na taj način mogao definisati koji prodajni pristup odgovara određenom tipu karaktera kupca.

  Sadržaj treninga:

  • Odlike uspešnog prodavca
  • Tipovi prodavaca
  • Razlike u prodajnom pristupu prodavaca
  • Profilisanje kupaca prema motivima kupovine
  • Profilisanje kupaca prema karakteru ličnosti
  • Prodajni pristup tokom prezentacije i zaključenja prodaje profilisanim kupcima
  • Pristupi zaključenja prodajnog razgovora u odnosu na tip kupca

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • S

  TELEFONSKA PRODAJA I SERVIS KUPACA

  Telefon kao kanal direktne komunikacije sa korisnicima usluga i kupcima proizvoda pruža mogućnost smanjenja prevelikih tržišnih troškova prodaje i promocije za preduzeća, a ujedno i omogućava postizanje visokih rezultata promocije i prodaje proizvoda i usluga preduzeća. Ostvarite rast prihoda od prodaje i putem direktnog marketinga ciljano promovišite svoje proizvode i usluge.

  Sadržaj treninga:

  • Šta je telefonska prodaja?
  • Uloga i zadaci prodavca u call centru
  • Odlazni i dolazni pozivi (outbound, inbound)
  • Motivi kupovine
  • Kreiranje strukture prodajnog telefonskog poziva
  • Faze prodajnog razgovora
  • Kako prezentovati proizvod/ uslugu putem telefona
  • Prigovori i kako se nositi sa njima
  • Zlatna pravila prodaje putem telefona
  • Kako se nositi sa stresom tokom telefonske prodaje

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • d

  TERMINIRANJE – ZAKAZIVANJE PRODAJNIH SASTANAKA

  Sigurno znate koliko može biti teško putem telefona doći do donosioca odluka u preduzeću i zakazati sastanak ili uveriti nekoga da poseti vašu prezentaciju proizvoda. Jasno je da osoba koja radi na zakazivanju prodajnih sastanaka neophodno da bude uporna, komunikativna i bude imuna na odbijanje. Trening pruža tehnike i alate za uspešno pregovaranje i zakazivanje prodajnih sastanaka.

  Sadržaj treninga:

  • Koji su preduslovi uspešnog terminiranja?
  • Kako prevladati reč NE
  • Kreiranje strukture razgovora
  • Kako obraditi negativne efekte odbijanja i nositi se sa prigovorima
  • Produktivni vs. neproduktivni razgovori
  • Organizacija vremena prilikom pozivanja klijenata
  • Kako se nositi sa stresom tokom pozivanja klijenata

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • e

  KOMUNIKACIJA SA ZAHTEVNIM I “TEŠKIM” KLIJENTIMA

  Verovatno se i sami možete setiti kolege ili klijenta koji je “ekspert za sve”, savršeno se razume i u vaš posao iako ga nikada nije radio; onih previsš samouverenih koji misle da sve znaju, neodlučnih sa kojima ni sami ne znate kada i kako će sve izaći na kraju. Možda ste i sami prepoznali koliko je sa nekima teško komunicirati. Trening pruža set tehnika i alata za prepoznavanje određenih grupa “teških ljudi” i pristup u komunikaciji sa svakom grupom.

  Sadržaj treninga:

  • Ko su teški ljudi?
  • Kako prepoznati zahtevne i teške?
  • Tipovi teških ljudi
  • Opšti principi rada sa teškim ljudima
  • Metode komunikacije sa teškim ljudima
  • Strategije rešavanja konflikta u poslovnom okruženju

  Trajanje: 1 radni dan (6 školskih časova)

   


 • J

  VEŠTINE PREGOVARANJA

  Bez obzira da li volite da pregovarate ili ne i da li ste toga svesni ili ne, pregovaranje je jedna od aktivnosti koju najčešće obavljate, što je čini jednom od najvažnijih veština u komunikaciji sa drugim ljudima, podjednako važnom u poslovnom kao i u privatnom životu. Veliki broj ljudi, međutim, nije svestan da se ovaj proces svakodnevno i gotovo neprekidno dešava. Možda je ovo jedan od načina da dodatno uvežbate i naučite tehnike pregovaranja za postizanje uspeha.

  Sadržaj treninga:

  • Šta (ni)je pregovaranje?
  • Najbolji pregovarači na svetu
  • Pretpostavke pregovaranja
  • Vrste pregovaračkih stilovaM
  • Win-win, win-lose, lose-lose
  • Proces pregovaranja
  • Faze pregovaračkog procesa
  • Prepreke uspešnog pregovaranja i kako ih prevazići
  • Uticaj na ponašanje sagovornika
  • Pregovaračke situacije
  • Tehnike i alati pregovaranja
  • Govor tela i gestikulacija
  • Čitanje sagovornika

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • /

  EFEKTIVNI SASTANCI

  Poslovni sastanci predstavljaju svakodnevi deo poslovanja i imaju izuzetan značaj za razvoj poslovanja i kompanije. Kako održati efikasan sastanak na kojem će biti donesene odluke koje će se sprovoditi? Kako se nositi sa svim preprekama u toku sastanka? Kako izaći na kraj sa “minerima” sastanka? Mnoga su pitanja i nedoumice u koje sami zapadamo u toku sastanka. Ovaj trening nudi korisne alate i tehnike za uspešno realizovanje poslovnih sastanaka.

  Sadržaj treninga:

  • Značaj poslovnih sastanaka
  • Svrha i ciljevi poslovnih sastanaka
  • Tipovi poslovnih sastanaka
  • Faze poslovnog sastanka
  • Šta posle sastanka?
  • Šta ako stvari krenu naopako na sastanku

  Trajanje: 1 radni dan (6 školskih časova)

   


 • ,

  VEŠTINE REGRUTACIJE I SELEKCIJE ZAPOSLENIH

  Na konkurse za oglašene slobodne radne pozicije se prijavljuje znatno veći broj kandidata nego ranije, a istraživanja o procesu regrutacije i selekcije bez strukture i specifičnih veština govore sledeće:

  • dva od tri kandidata neće ispuniti očekivanja u prvoj godini rada
  • dva od tri kandidata bi radije radila na nekom drugom mestu
  • 95 od 100 kandidata bi bilo sklono „preterivanju“ u biografiji kako bi dobili posao
  • većina odluka o angažovanju se donosi brzo, u prvih 5 minuta intervjua

  Sadržaj treninga:

  • Kako kreirati opis posla
  • Kreiranje oglasa za posao
  • Oglašavanje slobodnih radnih mesta
  • Regrutacija kandidata i oglašavanje slobodne radne pozicije
  • Predselekcija kandidata na osnovu primljenih biografija
  • Selekcija kandidata (testiranje; intervju)
  • Tetovi kao tehnika selekcije kandidata
  • Intervju kao tehnika selekcije kandidata
  • Tipične greške intervjuera
  • Evaluacija odgovora kandidata
  • Kreiranje rang liste kandidata

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • ~

  UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA I KRIZNIM SITUACIJAMA

  Stručnjaci tvrde da 80% konflikta nastane usled tona kojim je nešto rečeno, a ne zbog sadržaja šta je rečeno. Svaki sukob ideja, potreba, želja, pozicija i interesa predstavlja, u stvari, konflikt. On je prisutan u svakoj pori našeg života i prati nas svuda, bilo da je reč o konfliktu unutar nas samih – intrapersonalni konflikt, ili između nas i drugih – interpersonalni konflikt, između grupa.

  Sadržaj treninga:

  • Pojam i vrste konflikta
  • Uzroci nastajanja konflikta
  • Stilovi ponašanja
  • Aktivno slušanje
  • Kako napraviti kompromis
  • Pretvaranje potencijalno konfliktne situacije u razgovor

  Trajanje: 1 radni dan (8 školskih časova)

   


 • P

  UPRAVLJANJE VREMENOM I RADNA EFIKASNOST

  Upravljanje vremenom je zapravo upravljanje sobom i prava motivacija za to, nažalost, često nailazi kada nam se nešto desi. Tada se setimo da bismo mogli nešto uraditi. Trening odgovara na pitanje kako preuzeti kontrolu nad svojim životom barem malo više nego pre – što je i cilj svakog poboljšanja, korak po korak. Istina u ovoj oblasti je u određivanju prioriteta tj. šta Vam je u životu zaista važno, malim zrncima prakse i mudrosti i stalnom razmišljanju kako uštedeti vreme. Puno životno primenljivih saveta da bi zadovoljniji dolazili i izlazili sa posla.

  Sadržaj treninga:

  • Problemi kod upravljanja vremenom
  • Smisao upravljanja vremenom
  • Kradljivci vremena
  • Strategije i taktike upravljanja vremenom
  • Kako delegirati aktivnosti
  • Prevladavanje odgađanja
  • Naučiti kako reći NE

  Trajanje: 1 radni dan (4 školska časa)

   


 • ?

  POSTAVLJANJE CILJEVA

  Dobar cilj daje nam dugoročnu viziju i motivaciju, pomaže u fokusiranju na sticanje novih znanja, organizaciju vremena i resursa što omogućava da maksimizirate svoje napore. Pravilno postavljeni ciljevi nam usmeravaju pažnju na zadatak, pospešuju ulaganje truda, povećavaju ustrajnost i pospešuju upotrebu novih strategija kada stare nisu dobre. Ispravno postavljanje ciljeva je proces koji se uči. I ne treba da se iznenadite kada vaši ciljevi postanu samoispunjujuće proročanstvo.

  Sadržaj treninga:

  • Lična analiza
  • Šta su ciljevi?
  • Osobine ciljeva
  • Kako ciljevi pospešuju rezultat?
  • Pisanje ciljeva
  • Izrada plana realizacije ciljeva
  • Strategije motivacije za realizaciju ciljeva

  Trajanje: 1 radni dan (4 školska časa)

   


 • *

  OTPORNI NA STRES

  Ključ današnje produktivnosti i uspešnosti u poslovnom okruženju je ovladavanje tehnikama otpornosti na stres i stresne situacije, te postizanje balansa. Najefikasniji način da postignemo balans i otpornost na stres je da ovladamo našim mislima i načinom razmišljanja. Trening kroz efikasne tehnike i alate menja način razmišljanja o problemima i uči nas kako se odazvati na njih.

  Sadržaj treninga:

  • Simptomi stresa
  • Izvori stresa
  • Individualni i organizacioni efekti stresa
  • Burn out sindrom i njegove faze
  • Strategije izgradnje otpornosti na stres
  • Lični plan suočavanja sa stresom

  Trajanje: 1 radni dan (6 školskih časova)

   


 • +

  MENADŽER KAO MENTOR I TRENER

  Želite visoko motivisane, odgovorne i posvećene zaposlene?! U današnjem sistemu poslovanja menadžer je neophodno da bude mentor i trener svojim zaposlenima, zna kako postići ciljeve i snažno delovati na svoje zaposlene. Uloga menadžera kao trenera i mentora je pre¬sudna za kontinuirano ostvarivanje uspeha, postizanje ciljeva i razvoj kako zaposlenog, tako i same kompanije.

  Sadržaj treninga:

  • Koja je razlika između treninga i menotoringa zaposlenih
  • Efekti treninga i održivost rezultata
  • Faze učenja zaposlenih
  • Motivacija zaposlenih
  • Kako postaviti ciljeve treninga zaposlenih
  • Proces izgrdnje svesti i odgovornosti kod zaposlenih
  • Tehnike za učenje u procesu rada
  • Tehnike komunikacije za postizacije aktivnog učešća zaposlenih i povećanja efikasnosti

  Trajanje: 1 radni dan (6 školskih časova)

   


 • N

  EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLU

  Kako u poslovanju kada emocije nadvladaju razum? Trening pomaže u razumevanju toga šta zapravo znači biti emotivno (ne)inteligentan i koliko je važno razvijati emocionalnu inteligenciju u cilju bolje komunikacije, međuljudskih odnosa, efikasnosti i postizanja vrhunskih rezultata. Pruža mogućnost ličnog uvida i sagledavanja sopstvenih kapaciteta.

  Sadržaj treninga:

  • Pojam emocija i emocionalne pismenosti
  • Šta je emocionalna inteligencija
  • Koje su komponente emocionalne inteligencije
  • Primena emocionalne inteligencije
  • Emocionalna inteligencija i profesionalni uspeh
  • Kako razvijati emocionalnu inteligenciju
  • Uloga emocija u donošenju odluka

  Trajanje: 1 radni dan (6 školskih časova)

   


 • H

  VEŠTINE FACILITACIJE

  Fasilitacija je aktivnost vođenja grupe kroz proces koji maksimalno povećava doprinos grupe da se izvuče najbolje od svih i omogući postizanje željenog rezultata. Facilitaciju kao tehniku koristimo za vođenje uspešnih sastanaka ili diskusija. Facilitator je osoba koja je zadužena da tokom procesa facilitacije izvuče najbolje od svih učesnika (zaposlenih).

  Sadržaj treninga:

  • Specifičnosti facilitacijskog procesa
  • 8P uspešne facilitacije
  • Metode facilitacije
  • Osnovni alati u facilitaciji
  • Donošenje odluka u toku procesa facilitacije
  • Kako rešiti konflikte koji nastanu u toku proces
  • Prikupljanje I sintetizovanje ideja
  • Važnost i značaj vizualnog u facilitaciji

  Trajanje: 1 radni dan (6 školskih časova)

   


 • Z

  VEŠTINE RADIONIČARSKOG RADA

  Želite da vaši zaposleni budu kreativni, produktivni, inovativni i motivisani tokom procesa stvaranja proizvoda i usluga, brzo i zabavno reše problem sa kojima se susreću u poslovanju. Cilj svake radionice je da se zaposleni usmeravaju ka nekom zajedničkom radu, bilo to sticanje znanja i veština ili izrada nekih konkretnih proizvoda. Kada se prođe obuka iz radioničarskog rada i kada se shvate njene osnovne karakteristike, ona postaje deo svakodnevnog razmišljanja i veoma lako se primenjuje u radu.

  Sadržaj treninga:

  • Osnovni principi radioničarskog rada
  • Pojam radionice
  • Vrste radionica
  • Oblici rada tokom radionice
  • Tehnike radioničarskog rada
  • Aktivnosti tokom radionica
  • Podsticanje komunikacije tokom radionice
  • Rešavanje konflikta tokom radionice
  • Evaluacija procesa i radionice

  Trajanje: 2 radna dana (16 školskih časova)

   


 • A

  TRENING ZA TRENERE

  Istraživanja kažu da 70% uspešnih kompaniji kroz trening ima definisan detaljan prodajni proces i strukturu; 54% uspešnih kompanija ima sistematičan put učenja koji moraju da prođu svi zaposleni. Verovatno ste već otkrili koliko su zaposleni motivisaniji i inovativniji u svom radu posle treninga. Dajte sebi šansu da kompletno znanje i procese poslovanja prenesete svojim zaposlenima kako bi zajedno uživali u ostvarenim uspesima.

  Sadržaj treninga:

  • Učenje kao put razvoja i mogućnost uvećanja profita
  • Razumevanje pojma trening
  • Analiza potreba za treningom
  • Dizajn i kreiranje treninga
  • Planiranje realizacije treninga
  • Izvođenje treninga
  • Tehnike i alati za izvođenje treninga
  • Grupna dinamika tokom treninga
  • Merenje uspešnosti realizacije treninga
  • Šta posle realizovanog treninga

  Trajanje: 3 radna dana (24 školska časa)