Učešće na konferenciji H2H u Zagrebu

H2H konferencija namenjena je preduzetnicima i direktorima organizacija malih i srednjih preduzeća,  menadžerima i voditeljima timova, osobama zaduženim za strateške i razvojne odluke. Organizatori konferencije su Vis Animi, Centar za ljudske potencijale i coaching i Hrvatska gospodarska komora.

Cilj konferencije je približiti ključnim ljudima malog i srednjeg preduzetništva važnost razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima kao temu i njen utiecaj na poslovanje. Tema ovogodišnje konferencije je bila “Ženski potencijal u poduzetništvu i na tržištu rada”.

Konsultant i vlasnik agencije ROAD HR, Uglješa Atanacković kao jedan od predavača zemlje partnera Republike Srbije tokom konferencije H2H u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu predstavio je istraživački rad modelovanja uspešnih strategija pod nazivom “Šta uspešni rade kada dožive neuspeh” uz osvrt na polne razlike.