Učešće na konferenciji “Mogućnosti i (ne)prilike poduzetništva”

Konferencija „Mogućnosti i (ne)prilike poduzetništva“ održana je 18.06.2015. po četvrti put u Vinkovcima. Tokom jednodnevne regionalne koferencije koja je okupila privrednike i stručnjake iz oblasti odnosa s javnošću, NLP-a, upravljanja ljudskim resursima, coachinga i start-up poslovanja na kojoj je učešće uzelo sedam predavača i sedam panelista. Tokom panel diskusije diskutovalo se o aktivnim merama zapošljavanja, izvorima finansiranja za preduzetnike, primerima saradnje univerziteta i privrede.

ROAD HR se predstavio predavanjem na temu „Wingwave coaching kao karika poslovnog uspeha u poslovnom okruženju“ koje je privuklo veliku pažnju učesnika zbog efikasnosti metode.