Učešće na konferenciji projekta ONAsnaživanje

Konferencija pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama održana je u četvrtak i petak, 25. i 26. februara u Kulturnom centru Rex u Beogradu u organizaciji Fondacije fond B92.

Primarni cilj konferencije je bio predstavljanje modela ekonomskog jačanja žena, pilotiranog u okviru projekta ONAsnaživanje, kao i razmatranje mogućnosti za replikaciju modela i širenje njegove prakse na gradove širom Srbije.

Tokom konferencije govornik na temu “Značaj edukativnih treninga i obuka u ekonomskom osnaživanju žena” i važnosti uloge korporativnog sektora u pružanju podrške i ekonomskom osnaživanju žena bio je konsultant agencije ROAD HR Uglješa Atanacković i trener na projektu ONAsnaživanje. Uglješa je tokom izlaganja predstavio rezultate dosadašnjeg rada na projektu i dao preporuke za replikaciju modela.