Učešće u programu „Aktivacijom do zaposlenja” za mlade sa invaliditetom

Program “Aktivacijom do zaposlenja” predstavlja deo projekta “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju” koji realizuje udruženje Forum mladih sa invaliditetom. Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa velikim brojem kompanija na procesu zapošljavanja i obuhvata set veština koje diktiraju savremeni trendovi na tržištu rada i koje poslodavci označavaju kao jedan od preduslova radnog angažovanja.

Agencija ROAD HR kao društveno odgovorna agencija koja pomaže razvoj zajednice sa svojim trenerima tokom dva radna dana je sa učesnicima programa radila na treningu i edukaciji o veštinama prodaje i upravljanju stresom. Učesnici su tokom treninga prodajnih veština imali priliku da se upoznaju sa pojmom prodaje, upoznaju sa osnovnim koracima prodaje i tehnikama zaključenja prodajnog procesa. Tokom drugog radnog dana i rada na upravljanju stresom učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pojom stresa, nauče prepoznati stres kod sebe i ovladaju tehnikama za eliminisanje nakupljenog stresa.