December 28, 2013

Wingwave

Wingwave® je najefikasniji način brzog otklanjanja stresa, strahova, mentalnih i emocionalnih blokada i sigurnog postizanja uspeha. Razvija kreativnost, samopouzdanje, mentalne sposobnosti i emocionalnu fleksibilnost putem ciljanog razvoja ličnih resursa.


Ovom se metodom prvo se rešavamo neugodnih osećaja, a potom se on zamenjuje novim, ugodnim osećanjima. Nakon coachinga, stresna situacija na kojoj smo radili u nama više ne izaziva neugodnost i stres. Takođe, ako se pripremamo za ispit, nastup, takmičenje, coaching će izazvati ugodne osećaje koji su nam u tom trenutku potrebni (samopouzdanje, smirenost itd).


Naziv metode izveden je iz dve metafore: zamaha leptirovih krila, koji prema teoriji haosa može pokrenuti snažne promene na drugom kraju sveta ako se dogodi u pravo vreme u pravom trenutku, te metafore za moždani talas kao bljesak inspiracije, a upravo takve talase, koji jačaju samopouzdanje i pozitivne osećaje potiče wingwave coaching.


Wingwave® coaching koristimo za:

1. Regulisanje stresa: wingwave® efikasno neutrališe stres koji nastaje zbog napetosti u timu ili uopšte u poslovanju, takođe neutrališe strah od nastupa, strah od letenja fizički stres used neispavanosti.
2. Coaching resursa: podizanje nivoa kreativnosti, pozitivna samomotivacija, vizualizacija cilja, mentalna priprema za vrhunska dostignuća u sportu ili poslu.
3. Coaching ličnih uverenja: pomaže da se osveste lična uverenja koja nas ograničavaju u postizanju uspeha i da se pretvore u nova, pozitivna uverenja, koja će klijentu omogućiti da izdrži zahtevna mentalna opterećenja.
4. Strahovi i fobije: eliminisanje svih vrsta strahova (letenje, zubar, javni nastup…)

Kako izgleda Wingwave® coaching sesija?

1. Osoba navodi temu coachinga npr. strah od javnog nastupa.
2. Nakon toga, osoba opisuje kako se tačno oseća pred javni nastup (ispit, prezentaciju i sl.), kakve sve osećaje u telu ima i kakvih je uverenja.
3. Kineziološkim testom utvrđuje se tačna emocija ili skup emocija koja prouzrokuje neugodnost, a moguće je utvrditi i kada je i u kojim situacijama nastala.
4. Sledi bilateralna stimulacija moždanih hemisfera koja se najčešće provodi brzim pokretima očiju, a moguće je provoditi i auditivnu i kinestičku stimulaciju.
5. Bilateralna stimulacija prouzrokuje da osoba vrlo brzo promeni stav i osećaje prema nekoj situaciji.
6. Nakon toga, osoba navodi kojim ugodnim osećajem želi zameniti prethodni neugodan osećaj i ponovno sledi bilateralna stimulacija.
7. Na kraju se kineziološkim testom izmeri jačina ugodnih osećaja, osećaj u telu te proveri je li rad na tu temu gotov.
8. Kada nema neugodnih osećaja, već se radi na jačanju ugodnih, vizualizuje se situacija u kojoj smo se tako osećali i nakon toga nastavljamo s bilateralnom stimulacijom.

Coach vodi proces uzimajući u obzir potrebe, trenutne osećaje i želje klijenta.

Klijent odlučuje koliko otvoreno želi govoriti o svojoj temi, šta želi postići i kada želi završiti s procesom.

Prosečno trajanje sesije je između 45 i 60 minuta u zavisnosti od potreba klijenta.
Svim klijentima zagarantova je potpuna diskrecija prema Etičkom kodeksu Besser-Siegmund Instituta iz Hamburga.