Timski coaching

Profesionalni coaching donosi veliki broj prednosti kao što su novi pogled na lične i profesionalne izazove, poboljšanje sposobnosti odlučivanja, veću interpresonalnu učinkovitost i poverenje. Klijenti mogu očekivati veći nivo produktivnosti, zadovoljstvo životom i radom, kao i postizanje ciljeva. Rezultati godišnjeg istraživanja klijenata ukazuju sledeće:

 • 77% poboljšanje odnosa u kompaniji, 
 • 67% poboljšanje timskog rada,
 • 61% poboljšanje zadovoljstvom na poslu i 
 • 48% poboljšanja u kvalitetu.

Izvor: International Coaching Federation

Timski coaching pomaže da:

 • Definišu svrhu tima i zajedničku viziju njihovog rada
 • Ojačaju koheziju tima kroz definisanje vrednosti
 • Sinergetski donesu važne odluke za poslovanje i projekte
 • Definišu strategiju
 • Jasno definišu ciljeve
 • Odrede i preraspodele radne zadatke u timu
 • Razreše konfliktne situacije
 • Dobiju inspiraciju za nove projekte, proizvode i usluge
 • Razviju kreativnost i nove kreativne pristupe
 • Povećaju produktivnost i motivaciju članova tima

Metodologija izvođenja

 • Tim može da čini najviše 14 članova
 • Zahteva se ravnopravno učešće svih članova
 • Menadžer može prisustvovati kao ravnopravni član ili
 • Menadžer nije u obavezi da bude deo procesa
 • Jedan susret se realizuje u trajanju od 2 sesije po 90 minuta