Impressum

Impressum – Podaci za identifikaciju

Pun naziv preduzeća: ROAD HR d.o.o.

Skraćeni naziv preduzeća: ROAD HR d.o.o.

Mesto, adresa: Novi Sad, Bulevar Kralja Petra I 61/3

Matični broj: 21034584

PIB: 108613524

REGPDV844811 mesečni obveznik PDV-a

Šifra delatnosti: 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem

Tekući račun: 160-413843-50 Banca Intesa

Kontakt lice: Uglješa Atanacković, direktor