Šta je i čemu služi Design Thinking?

Design Thinking Fundamentals

Design Thinking je pristup koji služi za stvaranje inovacija, razvoj inovacione kulture i kreativnosti u organizacijama. Putem ovog pristupa razvijamo postojeće ili nove proizvode, unapređujemo procese poslovanja, iskustva naših klijenata tokom usluživanja ili iskustva zaposlenih radeći na employer branding kampanjama.

Pristup nam dokazuje da je svaki pojedinac kreativna osoba i da kroz četiri faze možemo doći do tržišno testiranog prototipa neke ideje. Ideja može biti postojeći ili novi proizvod, usluga, korisničko iskustvo – tokom usluživanja ili poboljšanje radnog okruženja za zaposlene.

Sadržaj treninga:

 • Šta je i kada koristimo Design Thinking
 • Istraživanje kao polazna tačka pristupa
 • Definisanje i realizacija istraživanja
 • Mapa stejkholdera
 • Određivanje karakteristika korisnika – “Persona”
 • Formulacija problema korisnika
 • Dizajn mape korisničkog iskustva
 • Opisivanje problema korisnika
 • Ideacija i prototipiranje novog korisničkog iskustva i rešenja
 • Određivanje prioritetnih ideja
 • Razvoj mogućih scenarija usluga
 • Faza testiranja novog korisničkog iskustva ili proizvoda
 • Predstavljanje novog korisničkog iskustva i proizvoda

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Saznati kako da pristupite istraživanju potreba korisnika i prepoznavanju istih;
 • Kako strateški sintetisati korisnička istraživanja i identifikovati mogućnosti za dizajn novih proizvoda i usluga;
 • Upotreba krativnih alata za razvoj prototipa i oživljavanje proizvoda ili usluge;
 • Efikasno testiranje nove ideje i prikupljanje povratnih informacija od korisnika.

Kome je trening namenjen:

 • predstavnicima kompanija iz kulturne i kreativne industrije;
 • organizatorima manifestacija, festivala i događaja;
 • zaposlenima u turističkim agencijama;
 • zaposlenima u muzejima i kulturnim institucijama;
 • zanatlijama;
 • predstavnicima sektorskih agencija.

Trener:

Uglješa Atanacković, trener, fasilitator i konsultant sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, akreditovani Design Thinking fasilitator.

Trajanje treninga i metodologija rada:

Trening se održava dva vezana dana 27. i 28. decembra u vremenu od 10.00 do 15.3o časova sa pauzama za kafu i ručak u konferencijskoj sali hotela Veliki u Novom Sadu.

Trening je raspoređen u tri bloka tokom svakog dana sa pauzama uz mnogo interaktivnog rada, poslovnih simulacija, grupnih diskusija i rada na studijama slučaja.

Kotizacija:

Kotizacija je besplatna  i pokriva: učešće na treningu, radne materijale, sertifikat, kafe pauze i ručak oba dana treninga. Aktivnost je finansirana od strane Fonda za Evropske poslove AP Vojvodine u sklopu projekta Interreg ADRION.

Sertifikat se izdaje učesnicima koji su trening prošli u potpunosti i bili prisutni oba dana.

Prijava i informacije:

Kako bi obezbedili svoje mesto na treningu neophodno je izvršiti prijavu, jer je broj mesta ograničen. Molimo Vas da prijavu šaljete isključivo ukoliko možete biti prisutni oba dana treninga.

Sve informacije u vezi treninga možete dobiti putem naših kontakta.

Prijava na trening se popunjavanjem formulara na sledećem linku.

Napomena:

Broj mesta na treningu je ograničen, te će projektni tim izvršiti selekciju učesnika. Kriterijum za selekciju biće motivacija učesnika za učešće u treningu, zastupljenost učesnika iz različitih ciljnih grupa, ali i mogućnost da se stečena znanja primene u poslovanju.