Sandra Savanović Stevanović

Sandra Savanović Stevanović, trener & coach. Ekonomista po obrazovanju, a završila je poslediplomske studije iz Upravljanja procesima tranzicije i rekonstrukcije, kao i specijalističke studije iz Upravljanja procesima inovacija u MSP. Preduzetnica više od 20 godina, a poslednjih 15 godina radi kao trener poslovnih veština i konsultant za ekonomski razvoj.

Poseduje više trenerskih sertifikata od kojih su najznačajniji međunarodni trener i kouč po CEFE metodologiji, senior trener ProNeta i sertifikovani trener Persone Global (San Francisko, SAD) za set komunikacionih veština. Do sada je njene treninge pohađalo preko 7000 učesnika u zemlji i svetu. U oblasti konsaltinga, radila je sa preko 780 preduzeća i 4500 preduzetnika u zemlji i regionu na različitim programima obuke, podrške i razvoja. 

Međunarodni je NLP master trener sertifikovan od strane vodećih svetskih asocijacija i sertifikovani je kouč po metodologijama prestižnih svetskih centara. Mentor je za žensko preduzetništvo Cherie Blair Foundation.