Svi treninzi su posebno skrojeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika. Pri njihovom kreiranju uvažavamo izazove sa kojima se suočavaju kompanije sa kojima poslujemo i tako treninge i poslovne simulacije maksimalno prilagođavamo zahtevima klijenta i njihovog poslovanja.

Možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila kako bismo napravili trening(e) u odnosu na Vaše potrebe.

  • Svi treninzi
  • Lična efikasnost
  • Liderstvo
  • Ljudski resursi
  • Organizacioni razvoj
  • Poslovna komunikacija
  • Prezentacija
  • Prodaja i pregovaranje
  • Razvoj tima