First Time Manager

First time manager program nastao je kao rezultat našeg višegodišnjeg trenerskog iskustva. Godinama unazad smo realizovali in-house programe za sve koji prvi put postaju rukovodioci. U zavisnosti od potreba kompanije, zaposlenih i našeg iskustva došli smo do optimalnog programa koji odogovara osnovnim menadžerskim kompetencijama. Ovakav trening program postao je standard našeg rada u cilju ovladavanja osnovnih menadžerskih kompetencija. Posle ovog treninga menadžeri, koordinatori, supervizori, rukovodioci sposobni su da adekvatno planiraju, organizuju, upravljaju i kontrolišu procese i zaposlene koje vode.

Sadržaj treninga:

Prvi modul

 • Poslovno planiranje
 • Postavljanje ciljeva i izvršenje
 • Vođenje poslovnih sastanaka
 • Delegiranje radnih zadataka
 • Upućivanje povratne informacije – feedback

Drugi modul

Treći modul

Koristi za Vaš i Vašu organizaciju:

 • Veći stepen efikasnosti i usmerenosti ka ostvarenju poslovnih ciljeva
 • Stiče se veštine uspešnog vođenja sastanaka i komunikacije poslovnih ciljeva
 • Ovladano efikasnim alatima za delgiranje radnih zadataka
 • Jasno i konstruktivno se pruža feedback (kritika i pohvala) zaposlenima
 • Uspešno se upravlja većim brojem zaposlenih uz prepoznavanje i maksimalno korišćenje njihovih sposobnosti
 • Efektivno komunicira sa zaposlenima
 • Razvijene liderske veštine koje se prilagođavaju datim poslovnim situacijama
 • Aktivno se upotrebljavaju osnovni alati motivacije zaposlenih
 • Efikasno sprovođenje promena u organizaciji
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama