Lična efikasnost

Budite efikasniji u upravljanju svojim prioritetima i vremenom koje vam je na raspolaganju uz postizanje ličnih i poslovnih ciljeva. Lična efikasnost je zapravo upravljanje sobom i prava motivacija za to, nažalost, često nailazi kada nam se nešto desi. Tada se setimo da bismo mogli nešto uraditi na svojoj efikasnosti, bolje i kvalitetnije iskoristiti vreme koje imamo. Trening odgovara na pitanje kako preuzeti kontrolu nad svojim životom barem malo više nego pre – što je i cilj svakog poboljšanja, korak po korak. Istina u ovoj oblasti je u određivanju prioriteta tj. šta Vam je u životu zaista važno, malim zrncima prakse i mudrosti i stalnom razmišljanju kako uštedeti vreme. Puno životno primenljivih saveta da bi zadovoljniji dolazili i izlazili sa posla.

 

Sadržaj treninga

 • Lična analiza snaga i slabosti
 • Kako ciljevi pospešuju ličnu efikasnost
 • Modeli i alati za postavljanje ciljeva
 • Strategije za motivaciju i ostvarivanje ciljeva
 • Lakše određivanje prioriteta
 • Samoorganizacija efektivnih prioriteta
 • Bitno vs. hitno: sistem Edwin C. Bliss
 • Okviri hitnog vs. Bitnog
 • Šema određivanja prioriteta u četiri kvadrata
 • Simptomi lošeg ili odsustva delegiranja
 • Šta (ne)treba delegirati?
 • Načini i stepeni delegiranja aktivnosti
 • Šta se dešava u praksi sa delegiranjem?

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Steći ćete veštine usmerenosti na rezultate
 • Povećati ličnu i timsku efikasnost
 • Naučićete kako uštedeti jedan od najvažnijih poslovnih resursa vreme
 • Ovladaćete efikasnim alatima za delegiranje
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama