Trening za trenere

Redovnim treningom zaposlenih održavate i povećavate njihovu produktivnost, kreativnost, motivisanost i pružate mogućnost da iskažu svoje sposobnosti u postizanju ciljeva. Istraživanja kažu da 70% uspešnih kompaniji kroz trening ima definisan detaljan prodajni proces i strukturu; 54% uspešnih kompanija ima sistematičan put učenja koji moraju da prođu svi zaposleni. Verovatno ste već otkrili koliko su zaposleni motivisaniji i inovativniji u svom radu posle treninga. Dajte sebi šansu da kompletno znanje i procese poslovanja prenesete svojim zaposlenima kako bi zajedno uživali u ostvarenim uspesima.

Trening zaposlenih pruža mogućnost oslobađanja potencijala treniranih kako bi maksimizirali učinkovitost; trening pre svega pomaže zaposlenima da uče i snađu se u nepredviđenim situacijama. U odnosu na klasične seminare i edukacije trening se razlikuje po metodologiji izvođenja i rezultatima koje postižu zaposleni. Istraživanja su pokazala da posle 3 meseca zaposleni koji su pohađali klasična predavanja se sećaju svega 10% materije, dok se kontrolna grupa koja je polazila trening seća i primenjuje 65% materije. Trenerstvo je pre svega zanat koji se svakodnevno uči i usavršava.

 

Sadržaj treninga

 • Razlika između kursa, treninga, seminara, obuke, radionice i predavanja
 • Karakteristike uspešnog trenera
 • Trenerska etika
 • Istraživanje potreba za treningom
 • Definisanje ciljeva treninga i učenja
 • Metode i metodologija treninga
 • Logistika treninga
 • Svrha treninga
 • Definisanje sadržaja treninga
 • Faze trening procesa
 • Tehnike vođenja sesija treninga
 • Kako zadržati pažnju učesnika
 • Kreiranje materijala za trening
 • Priprema prezentacije
 • Veštine prezentacije i izlaganja
 • Na koji način moderirati diskusije
 • Evaluacija treninga
 • Izveštavanje o realizovanom treningu
 • Faze u razvoju grupe na treningu
 • Konflikti u toku treninga i kako ih rešiti
 • Grupne uloge i tipovi učesnika na treningu

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Stečene veštine samostalnog planiranja i pripreme treninga
 • Usvojena osnovna znanja o realizaciji trening programa i upravljanja grupnom dinamikom
 • Mogućnost kreiranja i realizacije procene uspešnosti realizovanog treninga
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama