Veština pregovaranja

Pregovaranje je jedna od aktivnosti koju najčešće obavljamo što je čini jednom od najvažnijih veština komunikacije. Bez obzira da li volite da pregovarate ili ne i da li ste toga svesni ili ne, pregovaranje je jedna od aktivnosti koju najčešće obavljate, što je čini jednom od najvažnijih veština u komunikaciji sa drugim ljudima, podjednako važnom u poslovnom kao i u privatnom životu.Veliki broj ljudi, međutim, nije svestan da se ovaj proces svakodnevno i gotovo neprekidno dešava. Možda je ovo jedan od načina da dodatno uvežbate i naučite tehnike pregovaranja za postizanje uspeha.

Sadržaj treninga

 • Šta (ni)je pregovaranje?
 • Najbolji pregovarači na svetu
 • Pretpostavke pregovaranja
 • Vrste pregovaračkih stilova
 • Win-win, win-lose, lose-lose
 • Proces pregovaranja
 • Faze pregovaračkog procesa
 • Prepreke uspešnog pregovaranja i kako ih prevazići
 • Uticaj na ponašanje sagovornika
 • Pregovaračke situacije
 • Tehnike i alati pregovaranja
 • Govor tela i gestikulacija
 • Tumačenje neverbalne komunikacije

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Ovladano procesom pregovaranja
 • Efikasno se pripremiti za pregovore
 • Sa lakoćom uticati na promenu ponašanja
 • Tumačenje neverbalne komunikacije sagovornika tokom pregovora
 • Promena ugla posmatranja kod sagovornika
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama