Zakazivanje prodajnih sastanaka

Sigurno znate koliko može biti teško putem telefona doći do donosioca odluka u preduzeću i zakazati sastanak ili uveriti nekoga da poseti vašu prezentaciju proizvoda. Jasno je da osoba koja radi na zakazivanju prodajnih sastanaka neophodno da bude uporna, komunikativna i bude imuna na odbijanje. Trening pruža tehnike i alate za uspešno pregovaranje i zakazivanje prodajnih sastanaka.

Sadržaj treninga

 • Koji su preduslovi uspešnog zakazivanja sastanaka
 • Kada poziva i s kojim razlogom klijente na sastanak
 • Kako prevladati reč NE
 • Kreiranje strukture razgovora
 • Kako obraditi negativne efekte odbijanja i nositi se sa prigovorima
 • Produktivni vs. neproduktivni razgovori
 • Organizacija vremena prilikom pozivanja klijenata
 • Kako se nositi sa stresom tokom pozivanja klijenata

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Standardizovan proces zakazivanja prodajnih sastanaka
 • Olakšan i ubrzan process prodaje savetnicima
 • Veći broj obaveljnih kontakta u toku radnog dana i nedelje
 • Veći broj zakazanih prezentacionih razgovora na terenu
 • Zadovoljniji operateri u call centru
 • Promocija proizvoda i usluga putem telefona
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama