Sinergetsko odlučivanje

Verovatno se i sada pitate kako u procesu upravljanja timom i svim njegovim fazama odgovoriti na sve izazove i situacije koje timski zadaci i članovi tima postavljaju pred lidera. Znati koji stil liderstva primeniti u odgovarajućem trenutku i kako kroz sinergetsko odlučivanje povećati grupnu koheziju je majstorstvo u upravljanju timovima što za posledicu dovodi do visokoproduktivnih i uspešnih timova. Upotrebite sinegetsko odlučivanje kako bi povećali grupnu koheziju kako bi vaš tim bio uspešan i visokoproduktivan.

Sadržaj treninga

  • Upoznavanje sa pojmom sinergije i njegovim značenje u kontekstu tima
  • Faze procesa sinergetskog odlučivanja
  • Grupna efikasnost vs. individualnost
  • Odlučivanje u timu
  • Stilovi liderstva u timu
  • Kako i kada prilagoditi svoj stil liderstva u timu

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Upoznatost sa značajem sinergetskog odlučivanja
  • Uvođenje sinergetskog odlučivanja u redovnu poslovnu praksu kod kompleksnih situacija
  • Prepoznavanje vlastitoog stila liderstva
  • Prilagođavanje vlastitog stila liderstva
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama