Izveštaj profila ličnosti

Dijagnoza organizacionog okruženja je zasnovana na sistemskom razmišljanju, omogućavajući dobijanje vrlo reprezentativnih informacija o okruženju sistema i efikasniju analizu. Omogućava nam da identifikujemo organizaciono okruženje na način koji je jasan, očigledan i nadasve reprezentativan za sistem. Izveštaj nam pomaže da shvatimo šta se dešava i da rešimo bilo koja pitanja i probleme.

Izveštaj predlaže razliku za analizu radnog okruženja na dosledan i usmeren način. U svojoj analizi izoluje aspekte povezane sa unutrašnjim kontekstom, koji, iako utiču na percepciju okruženja, nisu deo njegovog sistema. 

To omogućava da se efikasno i nezavisno analiziraju pitanja koja se javljaju u oba domena (radno okruženje i unutrašnji kontekst) i da se razviju aktivnosti koje će se svakom od njih obratiti jasno i fokusirano.