Assessment

Assessment set upitnika putem jednostavne i precizne naučne metodologije radimo procenu profila ličnosti, kompetencija i uklopivosti sa pozicijom. Ako razmišljate o razvoju zaposlenih kroz trening i coaching, izgradnji uspešnog i visoko produktivnog tima, želite otkriti ko su talenti i zaposleni sa najviše skrivenog potencijala, ulazite u proces organizacionih promena ili zapošljavate nove članove u svoj kolektiv onda bi trebali uraditi sa članovima svog tima procenu ličnosti i nivoa kompetencija.

Upitnik se popunjava online i potrebno je 15 minuta kako bi isti bio uspešno popunjen.

Na osnovu jednog popunjenog upitnika generišemo do 7 individualnih izveštaja i do 4 grupna izveštaja čime se znatno smanjuju troškovi i ubrzava proces procene zaposlenih.

Izveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.

Imate pitanja? Pozovite nas ili pišite.

Izveštaj profila ličnosti

PDA meri pet primarnih dimenzija ličnosti (Rizik, Ekstrovertnost, Strpljenje, Norme i Samokontrola)

Individualni izveštaj stepena razvoja kompetencija

Kompetencije nam ukazuju stepen sposobnosti zaposlenog za obavljanje poverenih raznih zadataka. Individuali izveštaj kompetencija nam na osnovu popunjenog upitnika generiše […]

Izveštaj kompatibilnosti za radnu poziciju

Izveštaj kompatibilnosti za radnu poziciju Pruža uvid koliko je kandidat sa svojim kompetencijama i profilom ličnosti odgovarajući za neku poziciju [...]

Izveštaj podudarnosti lidera

Izveštaj podudarnosti lidera Izveštaj podudarnosti lidera i zaposlenog nam pruža uvid u podudarnost lidera/rukovodioca i njegovog zaposlenog, ističući na koji [...]

360′ feedback

360 feedback izveštaj se generiše na osnovu upitnik koji čini kvantitativna i kvalitativna procena kompetencija – veštine, ponašanja i stavova […]

Procena organizacione kulture

Organizaciona kultura se meri upitnikom koji nam pruža razumevanje trenutne, željene i idealne organizacione kulture kompanije.

Grupni izveštaj stepena razvoja kompetencija

Kompetencije grupe zaposlenih prikazujemo kroz izveštaj koji pruža poređenje koliki je stepen razvoja kompetencija kod svakog zaposlenog kao i grafikone […]

Izveštaj grupnog trenda

Izveštaj grupnog trenda Izveštaj grupnog trenda nam pruža uvid u ponašanje određene grupe ljudi. Procenjivati možemo tim ili sektor, kao [...]

Grupni izveštaj kompatibilnosti za radnu poziciju

Grupni izveštaj kompatibilnosti za radnu poziciju Grupni izveštaj kompatibilnosti pruža uvid koji od zaposlenih je najpogodniji za koju poziciju. Moguće [...]

HR analitika

Izveštaj profila ličnosti HR analitika nam mogućava da u vašoj organizaciji primenjujemo modele mašinskog učenja kako bismo vam pomogli da [...]

Dijagnoza organizacionog okruženja

Izveštaj profila ličnosti Dijagnoza organizacionog okruženja je zasnovana na sistemskom razmišljanju, omogućavajući dobijanje vrlo reprezentativnih informacija o okruženju sistema i [...]