Assessment

Putem jednostavne i precizne naučne metodologije radimo procenu profila ličnosti, kompetencija i uklopivosti sa pozicijom. Ako razmišljate o razvoju zaposlenih kroz trening i coaching, izgradnji uspešnog i visoko produktivnog tima, želite otkriti ko su talenti i zaposleni sa najviše skrivenog potencijala, ulazite u proces organizacionih promena ili zapošljavate nove članove u svoj kolektiv onda bi trebali uraditi sa članovima svog tima procenu ličnosti i nivoa kompetencija.

Upitnik se popunjava online i potrebno je 15 minuta kako bi isti bio uspešno popunjen.

Na osnovu jednog popunjenog upitnika generišemo do 7 individualnih izveštaja i do 4 grupna izveštaja čime se znatno smanjuju troškovi i ubrzava proces procene zaposlenih.

Izveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.

Imate pitanja? Pozovite nas ili pišite.