Izveštaj grupnog trenda

Izveštaj nam pruža uvid u ponašanje određene grupe ljudi, poput određenog tima ili sektora, kao i koji su njihovi glavni motivacioni faktori u radu.