Izveštaj grupnog trenda

Izveštaj nam pruža uvid u ponašanje određene grupe ljudi, poput određenog tima ili sektora, kao i koji su njihovi glavni motivacioni faktori u radu.

Grupni trendIzveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.