Izveštaj grupnog trenda

Izveštaj grupnog trenda nam pruža uvid u ponašanje određene grupe ljudi. Procenjivati možemo tim ili sektor, kao i koji su njihovi glavni motivacioni faktori u radu.

Šta nam pruža izveštaj grupnog trenda tima?

  • Pregled karakterističnih ponašanja tima/ sektora;
  • Dominantne pojedince u timu/ sektoru koji uzrokuju takav trend;
  • Poređenje zaposlenih i njihovih profila u timu/ sektoru;
  • Motivacione faktore tima;
  • Lakše dizajniranje motivacionih paketa za tim.

Grupni trendIzveštaji se dostavljaju na e-mail u elektronskom obliku. Mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.