Izveštaj kompatibilnosti za radnu poziciju

Pruža uvid koliko je kandidat sa svojim kompetencijama i profilom ličnosti odgovarajući za neku poziciju i koja su područja razvoja potrebna kod zaposlenog.

Izveštaj kompatibilnosti za radnu pozicijuIzveštaj kompatibilnosti za radnu poziciju genriše podatke za:

  • Liderske pozicije
  • Administrativne pozicije
  • Prodajne pozicije
  • Inženjerske pozicije (Industrijski, Procesni, Projektni)
  • Pozicije u call centru (Koordinator kontakt centra, Operater u kontakt centru)
  • IT pozicije (Developer, Developer Senior, Programer, Project manager, Tehnička podrška)
  • HR pozicije (HR Generalist, Saradnik za regrutaciju i selekciju)
  • Medicina (Lekar, Lekar specijalista psihijatrije, Patronažni radnici)
  • Rudarstvo

Izveštaj kompatibilnosti za poziciju se koristi kao osnovni izveštaj prilikom kreiranja grupnog izveštaja kompatibilnosti za poziciju. U ovom izveštaju poredimo veći broj kandidata koji je odgovarajući za određenu poziciju.

Upitnik se popunjava online i potrebno je 15 minuta kako bi isti bio uspešno popunjen.

Izveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.