Izveštaj profila ličnosti

PDA meri pet primarnih dimenzija ličnosti (Rizik, Ekstrovertnost, Strpljenje, Norme i Samokontrola), kao i sekundarne dimenzije (stil donošenja odluka, nivo energije, fleksibilnosti). Ovi činioci su karakteristike koje opisuju, objašnjavaju i predviđaju svakodnevna ponašaja u radnom okruženju.

Test-retest pouzdanost je potvrđena u više studija, sa rezultatima koji pokazuju jaku stabilnost za procenu PDA, u intervalima od dve nedelje do četiri godine, i odgovarajuću retest pouzdanost sa intervalima  od pet do osam godina, što je očekivano. Pouzdanost interne doslednosti je potvrđena sa prosekom od 88%, a rasponu od 84% do 92%. Ove procene daleko prevazilaze donju granicu prihvatljivosti što je 70%.

Svaki individualni izveštaj karakteriše indikator doslednosti koji nam ukazuje u kojoj meri su rezultati pouzdani za interpretaciju.

Profil ličnosti indikator doslednosti

Ovo je petodimenzionalni upitnik koji meri skale rizika, ekstroverzije, strpljenja, odnosa prema pravilima i samokontrole u prirodnoj i radnoj ulozi gde možemo videti u kojoj meri postoji odstupanje u samog osnovnog profila i u kojoj meri se zaposleni prilagodio novoj radnoj ulozi.

Profil ličnosti grafikoni

Osnovni izveštaj pruža uvid u:

 • Skalu rizika osobe,
 • Skalu ekstroverzije,
 • Skalu strpjenja,
 • Skalu odnosa prema pravilima,
 • Skalu samokontrole,
 • Stil ponašanja osobe,
 • Stil rukovođenja,
 • Stil donošenja odluka,
 • Stil komunikacije sa saradnicima,
 • Stil prodaje (otvaranje prodaje, zatvaranje prodaje, odnos s klijentima),
 • Kako efikasno rukovoditi zaposlenog,
 • Kako motivisati zaposlenog,
 • Radar trenutnog ponašanja,
 • Trendove u ponašanju zaposlenih.

Profil ličnosti kompetencije

Upitnik se popunjava online i potrebno je 15 minuta kako bi isti bio uspešno popunjen.

Izveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.