Izveštaj profila ličnosti

Test ličnosti nam pruža kompletan izveštaj profila ličnosti generišemo putem licenciranog alata PDA. PDA meri pet primarnih dimenzija ličnosti (Rizik, Ekstrovertnost, Strpljenje, Norme i Samokontrola), kao i sekundarne dimenzije (stil donošenja odluka, nivo energije, fleksibilnosti). Navedeni činioci su karakteristike koje opisuju, objašnjavaju i predviđaju svakodnevna ponašaja u radnom okruženju.

Pouzdanost instrumenta test ličnosti je potvrđena u više studija, sa rezultatima koji pokazuju jaku stabilnost za procenu PDA, u intervalima od dve nedelje do četiri godine, i odgovarajuću retest pouzdanost sa intervalima  od pet do osam godina, što je očekivano. Interna doslednost je potvrđena sa prosekom od 88%, a rasponu od 84% do 92%. Procene doslednosti daleko prevazilaze donju granicu prihvatljivosti što je 70%.

Svaki individualni izveštaj karakteriše indikator doslednosti koji nam ukazuje u kojoj meri su rezultati pouzdani za interpretaciju.

Test ličnosti indikator doslednosti

Petodimenzionalni upitnik koji meri skale rizika, ekstroverzije, strpljenja, odnosa prema pravilima i samokontrole u prirodnoj i radnoj ulozi gde možemo videti u kojoj meri postoji odstupanje u samog osnovnog profila i u kojoj meri se zaposleni prilagodio novoj radnoj ulozi.

Profil ličnosti grafikoni

Test ličnosti osnovni izveštaj pruža uvid u:

  • Skalu rizika osobe; ekstroverzije; strpjenja; odnosa prema pravilima i samokontrole,
  • Stil ponašanja osobe,
  • Menadžerski stil,
  • Način donošenja odluka,
  • Kako komunicira sa saradnicima,
  • Prodajni pristup (otvaranje prodaje, zatvaranje prodaje, odnos s klijentima),
  • Saveti za efikasno rukovođenje zaposlenog,
  • Koji su motivivatori koji pokreću zaposlenog,
  • Radar trenutnog ponašanja,
  • Trendove u ponašanju zaposlenih.

Profil ličnosti kompetencije

Upitnik se popunjava online i potrebno je 15 minuta kako bi isti bio uspešno popunjen.

Izveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.