Izveštaj podudarnosti lidera

Izveštaj podudarnosti lidera i zaposlenog nam pruža uvid u podudarnost lidera/rukovodioca i njegovog zaposlenog, ističući na koji način se mogu adekvatno iskoristiti jake strane svake od strana i minimizirati slabosti u radu.

Podudarnost lidera osnovni grafik

Izveštaj podudarnosti lidera i zaposlenog čine sledeći segmenti:

  • Opis stila rukovođenja lidera
  • Smernice za uspešno rukovođenje zaposlenim
  • Smernice za efikasnu motivaciju zaposlenog
  • Ključni aspekti za usaglašavanje odnosa

Pregled skale strpljenja podudarnosti lidera

Izveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.