Izveštaj podudarnosti lidera

Izveštaj nam pruža uvid u podudarnost lidera/rukovodioca i njegovog zaposlenog, ističući na koji način se mogu adekvatno iskoristiti jake strane svake od strana i minimizirati slabosti u radu.

Izveštaji se dostavljaju na e-mail i mogu se po izboru generisati na srpskom, engelskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ruskom, holandskom, arapskom i portugalskom.