Uglješa Atanacković

Uglješa Atanacković, trener i coach. Inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Treningom i razvojem se bavi od svoje 16 godine, u početku u NVO sektoru a u poslednjih 15 godina u poslovnom sektoru. Poslednjih 10 godina radi kao konsultant za ljudske resurse, trener i coach. Vlasnik je agencije ROAD HR. U poslednjih 10 godina održao je preko 930 treninga kroz koje je prošlo više od 12.540 zadovoljnih učesnika. Pored treninga uža ekspertiza kojom se bavi je regrutacija i selekcija kandidata.

Sertifikovani je poslovni konsultant i trener, sertifikovani coach prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Sertifikovani je Design Thinking Fasilitator. Sertifikovani trener prema CEFE metodologiji. Trener i poslovni konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj.

Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, promena organizacione kulture, motivacija zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.