Upravljanje promenama - Kako sprovesti promene?

Upravljanje promenama

PRIJAVE ZA TRENING SU ZATVORENE USLED POPUNJENOG KAPACITETA

Ako želite biti uspešni i snažni u svakodnevnoj borbi sa konkurencijom, onda za to postoji samo jedan način – morate se prilagođavati okolini brže nego konkurencija. Uspešno upravljanje promenama je kompleksan proces u kojem su menadžeri nosioci procesa promene koji imaju zadatak da provedu proces promena. Menadžeri kao agenti promene imaju zadatak da minimizirjau i eliminišu frustracije, nesigurnosti i strahove zaposlenih.

Sadržaj treninga:

 • Pojam promena
 • Faze promena
 • Otpor prema promenama
 • Razlozi otpora prema promenama
 • Posledice neslaganja sa promenom
 • Povećanje spremnosti na promene
 • Kako se pripremiti za promene
 • Kako iskoristiti promenu kao šansu za razvoj
 • ADKAR – model za upravljanje promenama
 • Primena alata za sprovođenje promena u organizaciji

Koristi za Vas i Vašu organizaciju od treninga:

 • Razumevanje procesa promena i prihvatanje procesa
 • Prepoznavanje otpora promenama i njegovo eliminisanje
 • Adekvatna priprema zaposlenih za proces promena
 • Aktivna primena alata za upravljanje promenama uz adekvatnu komunikaciju, liderstvo i motivaciju
 • Evaluacija i praćenje uspešnosti promena

Trajanje treninga i metodologija rada:

Trening je raspoređen u tri bloka od 90min sa pauzama uz mnogo interaktivnog rada, poslovnih simulacija, grupnih diskusija i rada na studijama slučaja.

Kotizacija:

Kotizacija za učešće na treningu iznosi 149 EUR + PDV i obuhvata: prisustvo treningu, radne materijale , skriptu i prezentaciju, ručak i osveženje, sertifikat.

Za rane prijave, 30 dana pre početka treninga i više prijavljenih odobravamo popust.

Prijava i informacije:

Kako bi obezbedili svoje mesto na treningu neophodno je izvršiti prijavu i uplatu, jer je broj mesta ograničen.

Prijavu na trening možete izvršiti putem sledećeg linka