Menadžer kao coach

Koučing kultura donosi veliki broj prednosti kao što su novi pogled na profesionalne izazove, poboljšanje sposobnosti odlučivanja, veću interpresonalnu učinkovitost i poverenje. Menadžeri upotrebom koučing tehnika mogu očekivati veći nivo produktivnosti, zadovoljstvo životom i radom, kao i postizanje ciljeva od svojih zaposlenih. Rezultati godišnjeg istraživanja klijenata ukazuju sledeće:

 • 77% poboljšanje odnosa u kompaniji,
 • 67% poboljšanje timskog rada,
 • 61% poboljšanje zadovoljstvom na poslu i
 • 48% poboljšanja u kvalitetu.

 

Sadržaj treninga

 • Kvaliteti efikasnog koučinga
 • Osnovni principi i pretpostavke koučinga
 • Kako izgleda coaching sesija
 • Kako izgleda coaching razgovor
 • Funkcije mozga i njegova važnost za coaching proces
 • Funkcije moždanog sistema
 • Moguće reakcije klijenta tokom sesije/razgovora
 • Osnovni principi koučing razgovora
 • Postavljanje otvorenih pitanja
 • Osnovna pitanja coaching projekta
 • Korišćenje “magičnih” pitanja u koučingu
 • Definisanje ishoda/ cilja – ključ efektivnog koučinga
 • Postavljanje pitanja za skaliranje
 • Logički nivoi kao koučing model
 • Jezik logičkih nivoa
 • Efikasno korišćenje glasa u koučingu
 • Tehnika tri pozicije za razmišljanje

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Izgradnja koučing organizacione kulture
 • Savladane veštine postavljanja otvorenih pitanja
 • Upotreba koučing tehnika za razvoj motivacije, pronalazak najboljeg rešenja i postizanje cilja
 • Efikasna upotreba glasa u koučingu u cilju maksimiziranja sesije
 • Ovladano tehnikama i alatima koji se mogu koristiti u svakodnevnim poslovnim razgovorima i tokom sastanaka
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama