Upravljanje timom

Upravljanje timom i timski rad je pokretač uspeha svake kompanije koji zbližava zaposlene, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje članove da budu odlučniji i ambiciozniji. Sigurno znate da uspeh tima zavisi od veštine lidera da prepozna i iskoristi potencijale svojih zaposlenih dodeljujući im radne zadatke u odnosu na njihove sposobnosti i karakteristike koje utiču na njihovu motivaciju da posao bude kvalitetnije i brže urađen. Tokom treninga naučićete kako upravljati timom u njegovim različitim fazama i iskoristiti potencijale zaposlenih.

Sadržaj treninga:

 • Koje su karakteristike visokoproduktivnih timova
 • Kako odabrati članove i formirati tim
 • Timske uloge i profilisanje članova
 • Povezivanje timskih uloga i njihovih karakteristika
 • Kako iskoristiti potencijal svakog člana tima u odnosu na njegovu ulogu i karakteristike
 • Životni ciklus i faze funkcionisanja tima
 • Šta uraditi kada tim ne funkcioniše
 • Reformisanje postojećeg tima
 • Kako voditi tim do izvrsnih rezultata
 • Karakteristike značajne za lidera tima

Koristi za Vas i vašu organizaciju:

 • Razumećete nastanak, razvoj i funkcionisanje tima
 • Naučiti koristiti alat za procenu timskih uloga
 • Iskoristiti potencijal svojih zaposlenih u odnosu na njihove karakteristike
 • Razumeti ponašanja zaposlenih u određenim fazama životnog ciklusa tima
 • Prilagoditi svoje rukovođenje u odnosu na karakteristike zaposlenih i fazu funkcionisanja tima

Trener:

Uglješa Atanacković, trener i konsultant sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Trajanje treninga i metodologija rada:

Trening je raspoređen u četiri bloka sa pauzama uz mnogo interaktivnog rada, poslovnih simulacija, grupnih diskusija i rada na studijama slučaja.

Kotizacija:

Kotizacija za učešće na treningu iznosi 149 EUR + PDV i obuhvata: prisustvo treningu, radne materijale , skriptu i prezentaciju, ručak i osveženje, sertifikat.

Za rane prijave, 30 dana pre početka treninga i više prijavljenih odobravamo popust.

Prijava i informacije:

Kako bi obezbedili svoje mesto na treningu neophodno je izvršiti prijavu, jer je broj mesta ograničen.

Sve informacije u vezi treninga možete dobiti putem naših kontakta.

Prijava na trening putem e-mail [email protected] ili telefona 060/3943286

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds