Kritičko razmišljanje

Kritičko razmišljanje je interaktivan proces koji se bavi informacijama, idejama i pojmovima. Ovaj složen proces se bavi idejama, informacijama i pojmovima u cilju da ih objedini, otkrije i utvrdi nova značenja i sadržaje istih. Mentalni proces kritičkog razmišljanja uči učesnike da aktivno i kvalitetno promišljaju o svim infomacijama proisteklim iz predhodnog posmatranja, iskustva, rezonovanja i komunikacije.

Sadržaj treninga

 • Po čemu prepoznajem kritičko mišljenje
 • Kako i kada se javlja i razvija proces
 • Šta treba znati i umeti u procesu kritičkog razmišljanja
 • Kritičko promišljanje – razumevanje realnosti
 • Kako kritičko mišljenje koristi informacije
 • Tehnike i alati u procesu kritičkog mišljenja
 • Uslovi za kritičko promišljanje
 • Od mišljenja do odlučivanja
 • Koristi kritičkog mišljenja

 

 • Koristi za Vas i Vašu organizaciju
 • Sticanje sposobnosti pribavljanja relevantnih informacija
 • Veština donošenja logički zasnovanih zaključaka i rešavanja problema
 • Otvorenost alterantivnom sistemu razmišljanja
 • Prepoznavanje i procenjivanje pretpostavki, skrivenih značenja i posledica koje nose sa sobom
 • Povezivanje viđenja problema i njihovih rešenja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama