Efektivna komunikacija

Vaša komunikacija može biti uticajna i sa lakoćom možete postići rezultate koji mogu biti od velike pomoći vama i saradnicima u kolektivu u kojem radite ili vodite. Dozvolite sebi da unapredite veštine svoje komunikacije i postanete uticajni sagovornik primenjujući komunikacione obrasce u skladu sa komunikacionim potrebama različitih karaktera vaših sagovornika prepoznajući njihove stilove komunikacije i komunicirajući na njima prihvatljiv način.

Sadržaj treninga

 • Osnovne komunikacijske potrebe
 • Činjenice vs. interpretacija
 • Elementi komunikacione matrice
 • Matrica komunikacionih stilova
 • Osnovne karakteristike svakog komunikacionog stila
 • Kako gradimo poverenje tokom komunikacije
 • Karakteristična ponašanja svakog komunikacionog stila
 • Na koji način komuniciramo sa svakim komunikacionim stilom
 • Kako gradimo fleksibilnost u komunikaciji

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Izgradite uticaj u komunikaciji
 • Prepoznati različite stilove komunikacije i tipove sagovornika
 • Prilagoditi svoju komunikaciju različitim tipovima sagovornika
 • Izgraditi fleksibilnost u komunikaciji

 

Bonus

Svaki učesnik treninga na osnovu popunjenog testa pre samog treninga dobija lični izveštaj o svom komunikacionom stilu na preko 20 stranica sa preporukama kako isti unaprediti i razvijati.

Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama