Aktivno slušanje

Aktivnim slušanjem izbegavamo prepreke u komunikaciji, gradimo odnos zasnovan na poverenju i jasnije sagledavamo problem. Aktivnim slušanjem primamo korisne informacije, izbegavamo nesporazume i konflikte, pokazujemo da nam je stalo do sagovornika, pomažemo osobama sa kojima komuniciramo da jasnije sagledaju problem i na kraju, izgrađujemo odnos poverenja. Veština slušanja podrazumeva mnogo više od sposobnosti da „čujemo poruku”. Ona obuhvata razumevanje poruke, situacije i druge osobe. Aktivnim slušanjem izbegavamo prepreke u komunikaciji.

 

Sadržaj treninga

  • Važnost aktivnog slušanja
  • Znaci aktivnog slušanja
  • Jezik neslušanja u komunikaciji
  • Kako znamo da li nas neko sluša
  • Tehnike aktivnog slušanja
  • Kako da nas drugi počnu slušati

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Koristimo tehnike aktivnog slušanja
  • Prepoznajemo kada nas (ne)slušaju
  • Gradimo odnos poverenja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama