Konstruktivno rešavanje konflikta

Konflikti su sastavni deo našeg privatnog i poslovnog života. Ovaj trening vam neće pomoći da konflikti nestanu, ali ima za cilj da pomogne da se njihovi negativni uticaji smanje, lakše prihvate i možda ih čak pretvore u pozitivno iskustvo. Ukoliko nema pravovremene spoznaje i reakcije izostat će i njihovo konstruktivno rešavanje što će dovesti do sukoba i narušenih odnosa u timu. Naučite kako da umanjite negativne uticaje konflikta, lakše prihvatite nastalu situaciju ili je čak pretvorite uz pozitivno iskustvo.

Sadržaj treninga

 • Uzroci konflikta u poslovnom okruženju
 • Kako reagujemo na konflikte
 • Bes kao glavni deo konflikta
 • Okidači za nastajanje konflikta
 • Načini ponašanja ljudi u konfliktima
 • Faze razvoja konflikta
 • Ishodi rešavanja konflikta
 • Različiti stilovi i procesi rešavanja konflikta

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Znamo prepoznati emocije u besu i koja je njihova uloga
 • Prpeoznati načine ponašanja ljudi u konfliktu i znati reagovati na njih
 • Znati prepoznati ljudske postupke koji dovode do konflikta
 • Upoznatost sa različitim stilovima i ishodima rešavanja konflikta
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama