Komunikacija sa zahtevnim i teškim klijentima

Verovatno se možete setiti kako je sa nekim ljudima teško i zahtevno komunicirati, uz određen pristup svakome od njih možemo učiniti našu komunikaciju lakšom i efikasnijom. Verovatno se i sami možete setiti kolege ili klijenta koji je “ekspert za sve”, savršeno se razume i u vaš posao iako ga nikada nije radio; onih previše samouverenih koji misle da sve znaju, neodlučnih sa kojima ni sami ne znate kada i kako će sve izaći na kraju. Možda ste i sami prepoznali koliko je sa nekima teško komunicirati. Trening pruža set tehnika i alata za prepoznavanje određenih grupa “teških ljudi” i pristup u komunikaciji sa svakom grupom.

Sadržaj treninga

  • Ko su teški ljudi?
  • Kako prepoznati zahtevne i teške?
  • Tipovi teških ljudi
  • Opšti principi rada sa teškim ljudima
  • Metode komunikacije sa teškim ljudima
  • Strategije rešavanja konflikta u poslovnom okruženju

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Prepoznati tip sagovornika
  • Sa lakoćom rešiti neugodnu situaciju
  • Nezadovoljne i besne klijente umiriti
  • Rešiti reklamaciju na zadovoljstvo klijenta
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama