Feedback kultura

Povratna informacija o uspehu i rezultatima našeg rada popularno korištenog naziva feedback pruža nam mogućnost da uputimo kritiku ili pohvalu saradniku sa mogućnošću daljih korektivnih mera bez osuđivanja. Redovnom upotrebom feedback-a među saradnicima razvoja se atmosfera međusobnog poverenja i razumevanja a za posledicu imamo lični i organizacioni razvoj. Redovnom upotrebom feedback-a među saradnicima radite na razvoju atmosfere međusobnog poverenja i razumevanja.

Sadržaj treninga

  • Čemu služi feedback
  • Koristi od feedback za nas i okolinu
  • Kako primiti feedback
  • Šta radimo kada dobijemo feedback
  • Kako uputiti feedback

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Ovladano veštinom upućivanja kritike
  • Jasno upućujemo pohvalu
  • Znati kako najbolje iskoristiti feedback
  • Prevencija nastanka konflikta
  • Izgradnja međusobnog poverenja i razumevanja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama