Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija koju čine naš glas, pokreti tela, gestovi i pokreti očiju oduvek je imala izuzetno veliku važnost pogotovo u poslovnoj komunikaciji i prodaji gde želimo dobiti što više informacija od sagovornika koji nam ih ionako nesvesno pruža a na nama je da ovladamo veštinom primećivanja i tumačenja kroz ovaj trening.

Sadržaj treninga

  • Model funkcionisanja neverbalne komunikacije
  • Kako obrađujemo informacije
  • Mogući načini interpretacije onoga što zapazimo
  • Na koji način procenjujemo šta je poruke sagovornika
  • Uloge koje igramo dok komuniciramo
  • Prepoznavanje uloga iz kojih komuniciramo
  • Šta nam poručuju različiti pokreti tela

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Sticanje veština u dešifrovanju govora tela sagovornika tokom komunikacije
  • Ovladano veštinom za kontrolu nad porukama koje mi šaljemo sagovorniku a dosada ih nismo bili svesni
  • Budite u prednosti u odnosu na sagovornika
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama