NLP komunikacija

NLP je jedan od najrasprostranjenijih modela efektivne komunikacije i važan alat postizanja uspeha u svim životnim oblastima. Zajedničko za sve različite oblasti primene NLP-a je efektivna komunikacija i usmerenost na rezultat. Danas je NLP jedan od najrasprostranjenijih modela efektivne komunikacije i važan alat postizanja uspeha. NLP kao komunikacioni model pruža mogućnost da sa lakoćom i velikom preciznošću vodite poslovne razgovore, pregovore, motivišete svoje kolege i članove tima sa kojima radite kao i ukažete na drugačiji pogled neke situacije.

 

Sadržaj treninga

 • Istorija i osnovni principi NLP-a
 • Kako primamo i obrađujemo informacije
 • Razlika između čulnog opisa i interpretacije
 • Šta nam oči govore
 • Veština praćenja i primećivanja promena kod sagovornika
 • Kako se “konektovati” sa sagovornikom za <1 minuta?
 • Ometanje komunikacije
 • Praćenje i vođenje ponašanja i komunikacije
 • Šta se dešava sa informacijama
 • Zbog čega iste informacije različto tumačimo
 • Kako rasčlaniti dobijenu informaciju?
 • Zbog čega je važno uopštiti ili ukrupnuti informaciju?
 • Zašto je važno i kako napraviti poređenja?
 • Derivacija
 • Osnovni Miltonovi obrasci
 • Pozitivna strana neodređenog govora
 • Menadžerski feedback
 • Johari prozor
 • Postavljanje okvira komunikacije
 • Promena referentnog okvira
 • Kako menjamo značenje govora
 • Na koji način menjamo kontekst govora

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Upotreba osnovnih modela u razumevanju komunikacije
 • Razumevanje i drugi pogled na ponašanja sagovornika
 • Veština prikupljanja činjenica
 • Tumačenje govora tela
 • Izgradnja poverenja sa sagovornicima
 • Veština prikupljanja informacija
 • Izgrađena veština poređenja informacija
 • Razvijene veštine uticaja kroz govor
 • Ovladano veštinom upućivanja kritike
 • Jasno upućujemo pohvalu
 • Izgradnja međusobnog poverenja i razumevanja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama